Chemia Politechnika Łódzka

Chemia – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to znaczący punkt edukacyjny na akademickiej mapie kraju, oferujący kandydatom szeroki zakres kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Chemia na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Najistotniejszym założeniem nauki jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartej na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi.

Studia na kierunku Chemia na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska, Chemia biologiczna, Chemia i fizyka polimerów, Synteza organiczna, Chemia analityczna i strukturalna, Chemia medyczna, Nowoczesna synteza i analiza organiczna, Techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie. Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Chemia? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, materiały polimerowe, materiały funkcjonalne, inżynieria chemiczna, krystalografia, chemia teoretyczna. A co po studiach? Absolwenci Chemii na Politechnice Łódzkiej mogą pracować w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Politechnika Łódzkie opinie? Paulina, studentka Chemii mówi:

„Studiuję Chemię na Politechnice Łódzkiej na trzecim roku pierwszego stopnia i ani razu nie przyszło mi do głowy, aby zrezygnować czy zmienić kierunek. Chemia to moja pasja, a dzięki nastawieniu wykładowców mogę tę pasję rozwijać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Chemię na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Chemii na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych,
 • określania reaktywności związków organicznych i nieorganicznych,
 • posługiwania się metodyką chemiczną w opisie budowy polimerów,
 • postępowania z towarami zużytymi i odpadami,
 • prowadzenia prac laboratoryjnych,
 • obsługi aparatury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • instytutach badawczych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Chemia są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym PŁ