Chemia – Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia na kierunku chemia na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
  • Fizyka
  • Technologie informatyczne
  • Maszynoznawstwo, grafika inżynierska i normalizacja
  • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  • Sztuka studiowania
  • Prawa autorskie i patentowe
  • Matematyka

 

Politechnika Łódzka to znaczący punkt edukacyjny na akademickiej mapie kraju, oferujący kandydatom szeroki zakres kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najistotniejszym założeniem nauki jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartej na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi.

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Chemia? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, materiały polimerowe, materiały funkcjonalne, inżynieria chemiczna, krystalografia, chemia teoretyczna. A co po studiach? Absolwenci Chemii na Politechnice Łódzkiej mogą pracować w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Politechnika Łódzkie opinie? Paulina, studentka Chemii mówi:

„Studiuję Chemię na Politechnice Łódzkiej na trzecim roku pierwszego stopnia i ani razu nie przyszło mi do głowy, aby zrezygnować czy zmienić kierunek. Chemia to moja pasja, a dzięki nastawieniu wykładowców mogę tę pasję rozwijać.”