Włókiennictwo i przemysł mody – Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia na kierunku włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku włókiennictwo i przemysł mody znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Chemia ogólna
  • Mechanika techniczna
  • Podstawy kształcenia plastycznego
  • Elektrotechnika i elektronika
  • Grafika inżynierska
  • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
  • Nauka o włóknie
  • Ekonomia
  • Matematyka
  • Fizyka 

 

Politechnika Łódzka to uczelnia oferująca kandydatom około pięćdziesięciu kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Włókiennictwo i przemysł mody, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania biotechnologii, elektrotechniki i nanotechnologii do produkcji nowych materiałów tekstylnych, wyrobów typu 3D, oraz biomateriałów włókienniczych. Studenci poznają tajniki projektowania i produkcji odzieży, produkcji i przetwórstwa włókien chemicznych i naturalnych, czy też zarządzania w firmach produkcyjnych i handlowych.

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: metrologia użytkowa, podstawy chemicznej obróbki włókna, tekstronika, elementy twórczego projektowania, podstawy konserwacji wyrobów włókienniczych, mechanika tekstyliów i kompozytów tekstylnych, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji odzieży, technologia wyrobów odzieżowych. Absolwenci Włókiennictwa i przemysłu mody na PŁ znajdą zatrudnienie w zakładach włókienniczych, firmach produkcyjnych i handlowych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach.

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Monika, studentka Włókiennictwa i przemysłu mody mówi:

„Studia na Politechnice Łódzkiej świetnie przygotują mnie do wejścia w świat branży odzieżowej. Uczę się po to, aby poznać go, dosłownie, od podszewki.”