Włókiennictwo i przemysł mody Politechnika Łódzka

Włókiennictwo i przemysł mody – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to uczelnia oferująca kandydatom około pięćdziesięciu kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Włókiennictwo i przemysł mody, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania biotechnologii, elektrotechniki i nanotechnologii do produkcji nowych materiałów tekstylnych, wyrobów typu 3D, oraz biomateriałów włókienniczych. Studenci poznają tajniki projektowania i produkcji odzieży, produkcji i przetwórstwa włókien chemicznych i naturalnych, czy też zarządzania w firmach produkcyjnych i handlowych.

Studia na kierunku Włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Chemiczne projektowanie materiałów tekstylnych, Konstrukcja i technologia odzieży, Projektowanie i technologia tekstyliów. Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: metrologia użytkowa, podstawy chemicznej obróbki włókna, tekstronika, elementy twórczego projektowania, podstawy konserwacji wyrobów włókienniczych, mechanika tekstyliów i kompozytów tekstylnych, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji odzieży, technologia wyrobów odzieżowych. Absolwenci Włókiennictwa i przemysłu mody na PŁ znajdą zatrudnienie w zakładach włókienniczych, firmach produkcyjnych i handlowych, jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych, zakładach wytwarzania włókien chemicznych, barwiarniach.

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Monika, studentka Włókiennictwa i przemysłu mody mówi:

„Studia na Politechnice Łódzkiej świetnie przygotują mnie do wejścia w świat branży odzieżowej. Uczę się po to, aby poznać go, dosłownie, od podszewki.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • badania i analizy zaawansowanych technologicznie materiałów włókienniczych,
 • projektowania i produkcji tekstyliów,
 • chemicznej obróbki włókna,
 • zarządzania jakością produktów,
 • prowadzenia procesu technologicznego i projektowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Włókiennictwo i przemysł mody:

Absolwent kierunku Włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach włókienniczych,
 • firmach produkcyjnych,
 • firmach handlowych,
 • jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych oraz atestacyjnych,
 • zakładach wytwarzania włókien chemicznych,
 • biurach ochrony konsumenta,
 • jednostkach obrotu handlowego obiektami włókienniczymi,
 • służbach celnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na kierunek Włókiennictwo i przemysł mody na PŁ są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: fizyka i chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ