Transport Politechnika Łódzka

Transport – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych, oferująca kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Transport, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Transport na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na dwóch wydziałach: Wydziale Mechanicznym i Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu,  oraz analizy systemów transportowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami sterowania i zarządzania w systemach transportu, metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania ruchem, czy bezpieczeństwa systemów technicznych w transporcie.

Studia na kierunku Transport na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a wśród realizowanych przedmiotów można odnaleźć takie jak: mechanika techniczna, silniki spalinowe, eksploatacja techniczna, ekonomika transportu, podstawy napędu automatycznego, mechanika stosowana, prawo przewozowe i spedycja, modelowanie konstrukcji środków transportu. Absolwenci Transportu na PŁ znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo- naprawczych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach projektowo-konstrukcyjnych.

Jeśli kierunek studiów został wybrany, warto jeszcze dokładnie zastanowić się nad uczelnią, w której zdobywane będzie wykształcenie. Podstawowym pytaniem będzie: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Bartosz, student Transportu mówi:

„Wybrałem studia na Politechnice Łódzkiej, bo kierunek Transport zawsze stał bardzo wysoko w różnych notowaniach. Rzeczywiście, na tej uczelni nie można się nudzić, a nauka jest bardzo poważną inwestycją.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizowania systemów transportowych,
 • wykorzystywania rachunku ekonomicznego w transporcie,
 • projektowania środków transportu,
 • prowadzenia pomiarów,
 • projektowania i analizowania układów napędowych i układów sterowania maszyn,
 • analizowania niezawodności systemów technicznych,
 • modelowania procesów transportowych,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach obsługowo- naprawczych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • firmach projektowo-konstrukcyjnych,
 • instytutach badawczych i naukowych,
 • zakładach przemysłowych,
 • jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na kierunek Transport na PŁ są matematyka i język obcy, a także jeden przedmiot do wyboru: fizyka, chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Transport - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki logistyki i transportu w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym PŁ