Towaroznawstwo – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka oferuje kandydatom bogatą paletę kierunków kształcenia, zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednym z proponowanych kierunków jest Towaroznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem nauki jest zdobycie wiedzy w zakresie oceny jakości produktów bezpośrednio wpływających na nasze zdrowie, takich jak: żywność, odzież, produkty farmaceutyczne, czy wyroby higieniczne. Studenci poznają procedury certyfikacji, atestacji oraz znakowania produktów, a także zasady procedur związanych z kontrolą jakości, jak i regulacjami w zakresie ochrony konsumenta i konkurencji.

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Towaroznawstwo? Na przykład: podstawy zarządzania, analiza instrumentalna, biochemia żywności, statystyka opisowa, technologie produkcyjne, rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie produktów i opakowań, towaroznawstwo chemiczne, metody oceny produktów spożywczych, organizacja i audyt systemów zarządzania. A co po studiach? Absolwenci Towaroznawstwa na PŁ znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kontroli jakości, jednostkach kontrolno-pomiarowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych, laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych.

Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Ania, studentka Towaroznawstwa mówi:

„Chciałam studiować na znaczącej, prestiżowej uczelni i koniecznie kierunek Towaroznawstwo. Wybrałam Politechnikę Łódzką, przede wszystkim, ze względu na oferowane specjalności. Podjęłam decyzję i przeprowadziłam się do Łodzi. A skąd? Z Elbląga. To chyba najlepiej świadczy o tym, jakim silnym magnesem edukacyjnym jest Politechnika Łódzka.”