Towaroznawstwo Politechnika Łódzka

Towaroznawstwo – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka oferuje kandydatom bogatą paletę kierunków kształcenia, zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jednym z proponowanych kierunków jest Towaroznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Towaroznawstwo na Politechnice Łódzkiej realizowany jest w Kolegium Towaroznawstwa. Założeniem nauki jest zdobycie wiedzy w zakresie oceny jakości produktów bezpośrednio wpływających na nasze zdrowie, takich jak: żywność, odzież, produkty farmaceutyczne, czy wyroby higieniczne. Studenci poznają procedury certyfikacji, atestacji oraz znakowania produktów, a także zasady procedur związanych z kontrolą jakości, jak i regulacjami w zakresie ochrony konsumenta i konkurencji.

Studia na kierunku Towaroznawstwo na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Inżynieria jakości, Projektowanie i komercjalizacja produktu.

Specjalność Inżynieria jakości polega na nauce oceniania jakości produktów oraz zdobyciu wiedzy z zakresu wdrażania, dokumentowania i audytowania systemów zarządzania jakością. Specjalność realizowana jest w systemie modułowym i każdy student może obrać dwa spośród czterech następujących modułów: inżynieria jakości innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych, inżynieria jakości innowacyjnych produktów tekstylnych, inżynieria jakości współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych, inżyniera jakości żywności.

Specjalność Projektowanie i komercjalizacja produktu to nauka oceny cyklu życia produktu oraz wiedza z zakresu zarządzania środowiskowego, a także tajników sprzedaży produktu na rynku. Specjalność realizowana jest w systemie modułowym i każdy student może obrać dwa spośród czterech następujących modułów: projektowanie innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych, projektowanie innowacyjnych produktów tekstylnych, projektowanie współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych, projektowanie innowacyjnej żywności.

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Towaroznawstwo? Na przykład: podstawy zarządzania, analiza instrumentalna, biochemia żywności, statystyka opisowa, technologie produkcyjne, rachunek kosztów dla inżynierów, projektowanie produktów i opakowań, towaroznawstwo chemiczne, metody oceny produktów spożywczych, organizacja i audyt systemów zarządzania. A co po studiach? Absolwenci Towaroznawstwa na PŁ znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kontroli jakości, jednostkach kontrolno-pomiarowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych, laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych.

Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Ania, studentka Towaroznawstwa mówi:

„Chciałam studiować na znaczącej, prestiżowej uczelni i koniecznie kierunek Towaroznawstwo. Wybrałam Politechnikę Łódzką, przede wszystkim, ze względu na oferowane specjalności. Podjęłam decyzję i przeprowadziłam się do Łodzi. A skąd? Z Elbląga. To chyba najlepiej świadczy o tym, jakim silnym magnesem edukacyjnym jest Politechnika Łódzka.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Towaroznawstwo na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny jakości produktów,
 • nadzorowania systemów zarządzania,
 • doboru rodzaju i materiału opakowania do ochrony produktu,
 • przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu,
 • oceny oddziaływania produktu na środowisko,
 • prowadzenia audytów wewnętrznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Towaroznawstwo:

Absolwent kierunku Towaroznawstwo na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach kontroli jakości,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych,
 • laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na kierunek Towaroznawstwo na PŁ są matematyka i język obcy, a także jeden przedmiot do wyboru: fizyka, chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Towaroznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia w Kolegium Towaroznawstwa PŁ