Technologia żywnośc Politechnika Łódzka

Technologia żywności i żywienie człowieka – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka kształci studentów na czterdziestu pięciu kierunkach. Jednym z nich jest Technologia żywności i żywienia człowieka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Najważniejszym założeniem jest uzyskanie szerokiej wiedzy z takich dyscyplin jak: chemia, biochemia, mikrobiologia, czy przemysłowe wytwarzanie żywności na bazie surowców zwierzęcych i roślinnych. Studenci poznają substancje toksyczne obecne w żywności oraz ich wpływ na organizm człowieka. Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej to przygotowanie do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, oraz instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, jej kontrolą oraz żywieniem.

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Analiza i ocena żywności, Chemia żywności i surowców kosmetycznych, Technologia żywności. W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się, między innymi: chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy dietetyki, gospodarka wodno- ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego, ekologia i ochrona środowiska, chemia żywności, podstawy żywienia człowieka, technologia żywności pochodzenia roślinnego, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, placówkach zbiorowego żywienia, ośrodkach badawczych, biurach projektowych, laboratoriach analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, firmach zajmujących się handlem żywnością.

Podjęcie decyzji związanych ze studiowaniem bywa twardym orzechem do zgryzienia. Jak ułatwić życie kandydatom? Jeśli wybraliśmy kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Klaudia, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, co jedzą. To sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie technologii żywności rośnie. Studiuję na Politechnice Łódzkiej, aby zostać takim specjalistą.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie,
 • przeprowadzania analizy żywności,
 • bezpieczeństwa produkcji żywności,
 • projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego,
 • zasad racjonalnego żywienia człowieka,
 • organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym,
 • utrwalania i przechowywania żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • placówkach zbiorowego żywienia,
 • ośrodkach badawczych,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych,
 • firmach zajmujących się handlem żywnością,
 • firmach zajmujących się przechowywaniem żywności.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka na PŁ są matematyka i język obcy, a także jeden przedmiot do wyboru: fizyka, chemia, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ