Technologia żywności i żywienie człowieka – Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna
 • Mikrobiologia ogólna
 • Ekonomia
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Sztuka prezentacji
 • Zarządzanie firmą i kadrami
 • Żywienie człowieka

 

Politechnika Łódzka kształci studentów na czterdziestu pięciu kierunkach. Jednym z nich jest Technologia żywności i żywienia człowieka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem jest uzyskanie szerokiej wiedzy z takich dyscyplin jak: chemia, biochemia, mikrobiologia, czy przemysłowe wytwarzanie żywności na bazie surowców zwierzęcych i roślinnych. Studenci poznają substancje toksyczne obecne w żywności oraz ich wpływ na organizm człowieka. Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej to przygotowanie do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, oraz instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, jej kontrolą oraz żywieniem.

W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się, między innymi: chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy dietetyki, gospodarka wodno- ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego, ekologia i ochrona środowiska, chemia żywności, podstawy żywienia człowieka, technologia żywności pochodzenia roślinnego, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, placówkach zbiorowego żywienia, ośrodkach badawczych, biurach projektowych, laboratoriach analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, firmach zajmujących się handlem żywnością.

Podjęcie decyzji związanych ze studiowaniem bywa twardym orzechem do zgryzienia. Jak ułatwić życie kandydatom? Jeśli wybraliśmy kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Klaudia, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, co jedzą. To sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie technologii żywności rośnie. Studiuję na Politechnice Łódzkiej, aby zostać takim specjalistą.”