Technologia kosmetyków – Politechnika Łódzka 2020/2021

Studia na kierunku technologia kosmetyków na Politechnice Łódzkiej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia kosmetyków znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemy zarządzania jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Aparatura w przemyśle kosmetycznym
 • Surowce kosmetyczne
 • Analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków
 • Technologia preparatów kosmetycznych
 • Naturalne kosmetyki certyfikowane
 • Immunologia i alergologia
 • Fizykochemia form kosmetycznych
 • Produkty zapachowe i podstawy perfumerii
 • Regulacje prawne obrotu kosmetykami

 

Politechnika Łódzka to znaczący punkt edukacyjny na akademickiej mapie kraju, oferujący kandydatom szeroki zakres kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Technologia kosmetyków, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych, a także nabycie umiejętności w dziedzinie produkcji, kontroli jakości i wprowadzania na rynek kosmetyków, w tym kosmetyków naturalnych.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi: technologia preparatów kosmetycznych, analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków, projektowanie produktu kosmetycznego, produkty zapachowe i podstawy perfumerii, jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, mikrobiologia kosmetyków. A co po studiach? Absolwenci Technologii kosmetyków znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i wprowadzaniem na rynek kosmetyków, gabinetach kosmetycznych, salonach SPA, laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kasia, studentka Technologii kosmetyków mówi:

„Studiując na Politechnice Łódzkiej spotkałam ludzi podobnych do siebie. To równie ważne co poziom nauczania, czy prestiż uczelni. Politechnika Łódzka to, po prostu, świetne miejsce do nauki i rozwoju osobistego.”