Technologia chemiczna Politechnika Łódzka

Technologia chemiczna – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to czterdzieści pięć kierunków kształcenia, zawartych w ofercie dydaktycznej. Wśród nich swoje miejsce ma Technologia chemiczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Chemicznym. Celem kształcenia jest zaznajomienie z technologicznymi rozwiązaniami, które nie powodują wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz mają mniejsze zapotrzebowanie na dobra naturalne, aby wytworzyć usługi i wyroby gotowe. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się wiedzą obejmującą całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych.   

Studia na kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Inżynieria biomateriałowa i radiacyjna, Technologia barwników i chemii gospodarczej, Technologia chemiczna nieorganiczna, Technologia chemiczna organiczna, Technologia polimerów, Kataliza przemysłowa, Technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej, Technologia leków i środków ochrony roślin. Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki na kierunku Technologia chemiczna? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, inżynieria chemiczna, projektowanie struktur barwników, współczesne technologie chemiczne, ochrona środowiska w przemyśle chemicznym, inżynieria reaktorów chemicznych, modelowanie procesów technologicznych, kataliza organiczna w procesach technologicznych. A co po studiach? Absolwenci Technologii chemicznej na PŁ znajdą zatrudnienie w przemyśle, laboratoriach analitycznych, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania.

Jakie ma Politechnika Łódzkie opinie? Marta, studentka Technologii chemicznych mówi:

„Przyjechałam na studia z Płocka, więc można powiedzieć, że przyciągnął mnie prestiż Politechniki Łódzkiej. Jestem teraz na studiach drugiego stopnia i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inną uczelnię. Jeśli miałabym ocenić swoje studia w skali szkolnej, to zdecydowanie wystawiłabym piątkę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię chemiczną na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych i procesów chemicznych,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice,
 • analizy strukturalnej związków organicznych,
 • stosowania technologii przyjaznych środowisku,
 • stosowania termodynamiki technicznej do modelowania procesów technologicznych,
 • prowadzenia prac laboratoryjnych,
 • bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • promowania zrównoważonego rozwoju,
 • posługiwania się przepisami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle,
 • instytutach badawczych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • przedstawicielstwach firm zagranicznych,
 • sektorach administracji i zarządzania.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na kierunek Technologia chemiczna na PŁ są matematyka i język obcy, a także jeden przedmiot do wyboru: fizyka albo chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Technologia chemiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemicznym PŁ