Techniki dentystyczne – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z największych uczelni technicznych w kraju, oferująca kandydatom ponad czterdzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich są Techniki dentystyczne, prowadzone na studiach drugiego stopnia.

Nauka prowadzona jest we współpracy z Uniwersytet Medycznym w Łodzi, co pozwala na uzyskanie bogatej wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii materiałowych, a także z zakresu szeroko pojętych reakcji występujących w kontakcie organizmu z materiałami medycznymi. Studenci poznają zasady projektowania zaawansowanych protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi: materiały stomatologiczne, mechanika z wytrzymałością materiałów, nowoczesne technologie w stomatologii, odlewnictwo, planowanie badań i eksperymentu naukowego, środowiskowe determinanty zdrowia,  elementy prawa. A co po studiach? Absolwenci kierunku Techniki dentystyczne znajdą zatrudnienie w laboratoriach protetycznych, firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.

Wybór uczelni bywa nierzadko twardym orzechem do zgryzienia. Przed potwierdzeniem decyzji warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Dominika, studentka Technik dentystycznych mówi:

„Studiuję kierunek Techniki dentystyczne i wiem, że wiedza zdobyta zarówno na Politechnice Łódzkiej jak i Uniwersytecie Medycznym świetnie przygotuje mnie do wykonywanego w przyszłości zawodu. Nie boję się o pracę, wysokie wymagania na rynku, czy konkurencję. Zdobywane wykształcenie daje mi pewność siebie.”