Papiernictwo i poligrafia Politechnika Łódzka

Papiernictwo  i poligrafia – Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to znaczący punkt na mapie szkolnictwa wyższego, oferujący kandydatom szeroki zakres kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Papiernictwo i poligrafia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Łódzkiej realizowany jest na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Założeniem nauki jest wiedza zakresu technologii papiernictwa i poligrafii, maszyn papierniczych i poligraficznych, a także zarządzania, prawa i ekonomii. Studenci zaznajamiają się z tajnikami procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym.

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Łódzkiej dzielą się na następujące specjalności: Maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne, Technologia papiernictwa i poligrafii. W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: procesy i produkty poligraficzne, biotechnologie w celulozownictwie i papiernictwie, eksploatacja urządzeń do przygotowania mas papierniczych, nauka o materiałach, rysunek techniczny. A co po studiach? Absolwenci Papiernictwa i poligrafii na PŁ znajdą zatrudnienie jako technolodzy- papiernicy, mechanicy- poligrafowie, projektanci systemów papierniczych i poligraficznych, technolodzy działu drukowania, technolodzy maszyn papierniczych.

Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Tomek, student Papiernictwa i poligrafii mówi:

„Studia na Politechnice Łódzkiej to dla każdego studenta początek niezwykłej drogi. Mnie najbardziej podoba się to, że mamy możliwość zetknięcia się z doświadczonymi praktykami, ludźmi, którzy od wielu lat rozwijają daną dyscyplinę nauki.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Papiernictwo i poligrafię na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Łódzkiej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii papiernictwa i poligrafii,
 • kontroli procesu przemysłowego i oceny jakości produktu,
 • budowy i działania maszyn papierniczych i poligraficznych,
 • projektowania instalacji w zakładach papierniczych i poligraficznych,
 • modelowania i symulacji procesów,
 • racjonalnej eksploatacji maszyn.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Papiernictwo i poligrafia:

Absolwent kierunku Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Łódzkiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przemyśle celulozowo- papierniczym,
 • w przemyśle przetwórstwa papierniczego,
 • w przemyśle poligraficznym,
 • w biurach projektowych,
 • w zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych,
 • jako technolog-papiernik,
 • jako mechanik-poligraf,
 • jako projektant systemów papierniczych i poligraficznych,
 • jako technolog działu drukowania,
 • jako laborant kontroli jakości druku.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Papiernictwo i poligrafia są matematyka i język obcy. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się fizyka i chemia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ