Zarządzanie publiczne – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Zarządzanie publiczne, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest poznanie nowoczesnych metod zarządzania w instytucjach, które służą usprawnianiu i podnoszeniu konkurencyjności organizacji publicznych oraz uzyskiwaniu jak najlepszych wyników ich działalności. Patronat nad kierunkiem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.

 

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: finanse publiczne, język obcy w biznesie, prawo i postępowanie administracyjne, konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego, marketing w administracji publicznej, zarządzanie majątkiem publicznym, e-administracja, zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania publicznego na UŁ mogą wykorzystać w pełnieniu funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, a także organizacjach typu non-profit. A jakie stanowiska mogą objąć? Na przykład: przedstawiciela władzy samorządowej, zawodowego działacza organizacji pozarządowej, urzędnika samorządowego, asystenta parlamentarnego, sekretarza konsularnego.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kamil, student Zarządzania publicznego mówi:

„Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza przekazywana na konkretnych przykładach, przez fachowców i przedstawicieli konkretnych dyscyplin. „