Wojskoznawstwo Uniwersytet Łódzki

Wojskoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „W” znajduje się Wojskoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy o dziejach wojskowych zarówno w odniesieniu do historii Polski, jak i świata. Studenci zapoznają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, sylwetkami wybitnych wodzów, a także rodzajami broni. Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to także wychowanie patriotyczne i wiedza na temat dziedzictwa kulturowego regionu.

Studia na kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia sztuki wojennej poprzez epoki historyczne, bronioznawstwo, ekonomika i logistyka wojny, prawo wojenne czasów najnowszych, architektura obronna, bezpieczeństwo informacji, bronie główne wojsk lądowych, siły morskie, lotnictwo wojskowe, psychologia pola walki, zarządzanie kryzysowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Wojskoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, służbach mundurowych, placówkach administracji państwowej, muzeach, wydawnictwach wojskowych, instytucjach kulturalnych.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Robert, student Wojskoznawstwa mówi:

„ Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to prawdziwa atrakcja dla członków grup rekonstrukcyjnych, albo po prostu zafascynowanych wojskiem i jego historią. To miejsce, w którym możemy rozwijać swoje pasje i pogłębiać wiedzę. To coś więcej niż studia. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki prowadzenia wojen,
 • współczesnych struktur bezpieczeństwa narodowego,
 • organizacji sił zbrojnych i służb specjalnych,
 • ekonomiki i logistyki wojny,
 • strategii i taktyki wojennej,
 • psychologii pola walki,
 • dziejów wojskowości w regionie łódzkim,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • ratownictwa medycznego,
 • zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Wojskoznawstwo:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego,
 • służbach mundurowych,
 • administracji państwowej i terytorialnej,
 • mediach,
 • wydawnictwach wojskowych,
 • instytucjach edukacyjnych,
 • muzeach,
 • instytucjach kulturalnych,
 • obsłudze turystyki militarnej,
 • dyplomacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim znajdują się: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Wojskoznawstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego