Wojskoznawstwo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wojskoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Wstęp do badań wojskoznawczych
  • Seminarium licencjackie
  • Sztuka wojenna
  • Bronioznawstwo
  • Ekonomika i logistyka wojny
  • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
  • Wojna w ideologiach i doktrynach politycznych
  • Architektura obronna
  • Bezpieczeństwo informacji

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „W” znajduje się Wojskoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy o dziejach wojskowych zarówno w odniesieniu do historii Polski, jak i świata. Studenci zapoznają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, sylwetkami wybitnych wodzów, a także rodzajami broni. Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to także wychowanie patriotyczne i wiedza na temat dziedzictwa kulturowego regionu.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia sztuki wojennej poprzez epoki historyczne, bronioznawstwo, ekonomika i logistyka wojny, prawo wojenne czasów najnowszych, architektura obronna, bezpieczeństwo informacji, bronie główne wojsk lądowych, siły morskie, lotnictwo wojskowe, psychologia pola walki, zarządzanie kryzysowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Wojskoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, służbach mundurowych, placówkach administracji państwowej, muzeach, wydawnictwach wojskowych, instytucjach kulturalnych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Robert, student Wojskoznawstwa mówi:

„ Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to prawdziwa atrakcja dla członków grup rekonstrukcyjnych, albo po prostu zafascynowanych wojskiem i jego historią. To miejsce, w którym możemy rozwijać swoje pasje i pogłębiać wiedzę. To coś więcej niż studia. „