Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Podstawy geografii fizycznej
  • Podstawy kartografii i topografii
  • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
  • Podstawy statystyki
  • Środowisko geograficzne Polski
  • Podstawy geografii regionalnej
  • Fizjologia człowieka
  • Podstawy rekreacji
  • Podstawy turystyki
  • Podstawy hotelarstwa

 

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Kształcenie zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim to także umiejętności badawcze, analityczne i organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy kartografii i topografii, geografia turystyczna świata, produkt turystyczny, ekonomika turystyki i rekreacji, globalne problemy turystyki i rekreacji, marketing terytorialny i zarządzanie przestrzenią, geografia społeczno-ekonomiczna Polski, turystyka na obszarach chronionych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji mogą wykorzystać w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną, administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Zosia, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„W studiach na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej podobają mi się zajęcia terenowe, które są, po prostu, najfajniejszą częścią nauki. Poza tym, kierunek, który studiuję jest bardzo przyjemny, gdyż dotyczy, między innymi, sposobów spędzania wolnego czasu. To, po prostu, bardzo przyjemne studia.”