Turystyka i rekreacja Uniwersytet Łódzki

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Kształcenie zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim to także umiejętności badawcze, analityczne i organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną.

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Organizacja turystyki, Organizator hotelarstwa i gastronomii, Organizator rekreacji, Zarządzanie przestrzenią turystyczną, Zarządzanie przestrzenią rekreacyjną. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy kartografii i topografii, geografia turystyczna świata, produkt turystyczny, ekonomika turystyki i rekreacji, globalne problemy turystyki i rekreacji, marketing terytorialny i zarządzanie przestrzenią, geografia społeczno-ekonomiczna Polski, turystyka na obszarach chronionych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji mogą wykorzystać w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną, administracji rządowej i samorządowej.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Zosia, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„W studiach na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej podobają mi się zajęcia terenowe, które są, po prostu, najfajniejszą częścią nauki. Poza tym, kierunek, który studiuję jest bardzo przyjemny, gdyż dotyczy, między innymi, sposobów spędzania wolnego czasu. To, po prostu, bardzo przyjemne studia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Turystykę i rekreację na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko,
 • organizowania turystyki i rekreacji w sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu,
 • zarządzania i kierowania przedsiębiorstwami i instytucjami,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • klasyfikowania i charakteryzowania obiektów i usług hotelarskich,
 • analizy procesów kształtujących środowisko.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach informacji turystycznej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • jednostkach organizujących i zarządzających ruchem turystycznym oraz rekreacją,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Priorytetowym przedmiotem, branym pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim jest geografia. Przedmiotem dodatkowym jest język obcy. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego