Studia azjatyckie – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów azjatyckich znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Język orientalny (japoński, chiński, arabski)
  • Najnowsza historia Azji
  • Geografia polityczno-ekonomiczna Azji
  • Moduł zajęciowy: Azja Wschodnia (polityka, gospodarka, społeczeństwo)
  • Moduł zajęciowy: Bliski Wschód (polityka, gospodarka, społeczeństwo)
  • Moduł zajęciowy: Azja Południowa i Południowo-Wschodnia (polityka, gospodarka, społeczeństwo)

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Studia azjatyckie, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem nauki jest dokładne przyjrzenie się i zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Zdobyta wiedza ma przygotować do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszym rynku.

W ramach zajęć studenci poznają języki orientalne (japoński, chiński, arabski), najnowszą historię Azji, geografię polityczno- ekonomiczną Azji, a także politykę, gospodarkę i społeczeństwo Azji Wschodniej, Azji Południowej i Południowo- Wschodniej, oraz Bliskiego Wschodu. A co po studiach? Absolwenci Studiów azjatyckich znajdą zatrudnienie ministerstwach, przedstawicielstwach dyplomatycznych, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, instytucjach kulturowych, firmach marketingowych i agencjach Public Relations, przedsiębiorstwach europejskich inwestujących w Azji, naukowych ośrodkach analitycznych, turystyce, mediach.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Sylwia, studentka kierunku Studia azjatyckie mówi:

„Studia azjatyckie na Uniwersytecie Łódzkim to najlepsza opcja dla tych, których interesuje ten rejon świata, niemal pod każdym względem. To niesamowita wyprawa w głąb kultury, obyczajów, ekonomii, historii. „