Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
  • Historia stosunków międzynarodowych
  • Międzynarodowe stosunki polityczne
  • Międzynarodowe studia kulturowe
  • Prawo międzynarodowe publiczne
  • Statystyka i demografia
  • Socjologia
  • Filozofia
  • Ekonomia
  • Współczesne systemy polityczne

 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach zainteresowani nauką znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich są Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającej poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i światowej gospodarki. Studenci nabywają umiejętności analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także uczą się komunikować, negocjować i przekonywać.

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia jak: historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe studia kulturowe, statystyka i demografia, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa polityka społeczna. Ponadto, każda specjalność realizuje własne, indywidualne zagadnienia. Wśród nich wymienić można: badania rynków międzynarodowych, negocjacje handlowe na rynkach międzynarodowe, cywilizacyjne szlaki Azji, dyplomacja amerykańska w XXI w., terroryzm i zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, dziedzictwo kulturowe Europy, przestępczość  zorganizowana w stosunkach międzynarodowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach samorządowych, instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, mediach.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Artur, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„W kierunku kształcenia takim jak Stosunki międzynarodowe bardzo ważna jest aktualność i zwracanie uwagi na obecne problemy oraz wskazywanie na konsekwencje panującej sytuacji. Właśnie tak wyglądają studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dają one nie tylko solidne wykształcenie, ale uczą samodzielnie myśleć i analizować rozgrywające się procesy.”