Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Łódzki

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach zainteresowani nauką znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich są Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającej poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i światowej gospodarki. Studenci nabywają umiejętności analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także uczą się komunikować, negocjować i przekonywać.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Biznes międzynarodowy, Dziennikarstwo międzynarodowe, Komunikowanie międzynarodowe, Polityka międzynarodowa i dyplomacja, Konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych, Migracja, uchodźstwo a integracja kulturowa, Interamerykańska, Orientalna, Regiony Europy.

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia jak: historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe studia kulturowe, statystyka i demografia, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa polityka społeczna. Ponadto, każda specjalność realizuje własne, indywidualne zagadnienia. Wśród nich wymienić można: badania rynków międzynarodowych, negocjacje handlowe na rynkach międzynarodowe, cywilizacyjne szlaki Azji, dyplomacja amerykańska w XXI w., terroryzm i zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, dziedzictwo kulturowe Europy, przestępczość  zorganizowana w stosunkach międzynarodowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach samorządowych, instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, mediach.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Artur, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„W kierunku kształcenia takim jak Stosunki międzynarodowe bardzo ważna jest aktualność i zwracanie uwagi na obecne problemy oraz wskazywanie na konsekwencje panującej sytuacji. Właśnie tak wyglądają studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dają one nie tylko solidne wykształcenie, ale uczą samodzielnie myśleć i analizować rozgrywające się procesy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • rozpoznawania problemów cywilizacji ludzkiej,
 • oceny głównych prawidłowości zmian demograficznych,
 • roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • kształtowania się układu sił międzynarodowych,
 • planowania działań przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • zasad pozyskiwania funduszy europejskich,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • mechanizmów ochrony praw człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych,
 • instytucjach rządowych i pozarządowych,
 • instytucjach międzynarodowych,
 • państwowych, prywatnych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • mediach,
 • sferze public relations i komunikacji marketingowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim jest: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). W gronie przedmiotów dodatkowych widnieją: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka.

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego