Socjologia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Antropologia kulturowa
 • Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
 • Socjologia makrostruktur
 • Socjologia mezzostruktur
 • Socjologia mikrostruktur
 • Socjologia polityki
 • Socjologia kultury i sztuki
 • Socjologia problemów społecznych
 • Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Metody badań społecznych
 • Przygotowanie projektu badawczego

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „S” znajduje się Socjologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, metody badań społecznych, socjologia codzienności, socjologia kultury i sztuki, socjologia problemów społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na UŁ mogą wykorzystać w organizacjach publicznych, ośrodkach badań rynku i opinii publicznej, mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Wiktoria, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Łódź

Socjologia studia

Socjologia studia online