Socjologia Uniwersytet Łódzki

Socjologia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „S” znajduje się Socjologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się diagnozować i intepretować zjawiska społeczne, a także analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną.

Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, metody badań społecznych, socjologia codzienności, socjologia kultury i sztuki, socjologia problemów społecznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na UŁ mogą wykorzystać w organizacjach publicznych, ośrodkach badań rynku i opinii publicznej, mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Wiktoria, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa,
 • mechanizmów życia społecznego i czynników wpływających na ich kształtowanie,
 • zmian w polskim społeczeństwie i ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych,
 • przygotowania i realizacji badań sondażowych,
 • stosowania metod badań jakościowych,
 • planowania i organizowania pracy grupowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • organizacjach publicznych,
 • ośrodkach badań rynku i opinii publicznej,
 • mediach,
 • instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym,
 • organizacjach typu non-profit,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach prowadzących badania społeczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy nowożytny, a także język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego