Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Rynki i instrumenty rynku finansowego
  • Analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych
  • Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Prawo na rynku kapitałowym
  • Zarządzanie portfelem
  • Analiza i wycena instrumentów pochodnych

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

Jego najważniejszym założeniem jest uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, wzajemne zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym, a także zaznajamiają się z zasadami kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: bankowość, podstawy rynku finansowego, zarządzanie projektami na rynku kapitałowym, wycenę na rynku finansowym, analizę na rynku finansowym, finanse przedsiębiorstw. Wiedzę zdobytą na kierunku Rynki finansowe absolwenci będą mogli wykorzystać w instytucjach rynku kapitałowego, bankach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, międzynarodowych firmach doradczych na rynku finansowym oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Maciek, student kierunku Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne mówi:

„Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.”