Rewitalizacja miast – Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku rewitalizacja miast znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Architektura i urbanistyka
 • Planowanie przestrzenne
 • Zarządzanie projektami rewitalizacji
 • Kształtowanie przestrzeni miejskich
 • Systemy informatyczne w procesach rewitalizacji
 • Dokumentacja projektowa
 • Współzarządzanie i partycypacja społeczna w rewitalizacji
 • Tożsamość kulturowa
 • Gospodarka miejska
 • Strategie rewitalizacyjne
 • Inżynieria budowlana w modernizacji substancji historycznej
 • Wychowawcze, edukacyjne i kulturowe aspekty rewitalizacji

 

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, oferującą kandydatom innowacyjne kierunki kształcenia. Wśród nich wyróżnić można Rewitalizację miast, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Rewitalizacja miast jest oryginalnym, jedynym w kraju programem kształcenia specjalistów, a wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć mają charakter interdyscyplinarny i zbudowane są na trzech filarach: technicznym, ekonomicznym i społecznym.

A co po studiach? Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, firmach konsultingowych realizujących projekty na rzecz miast, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Monika, studentka Rewitalizacji miast mówi:

„Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.”