Rewitalizacja miast Uniwersytet Łódzki

Rewitalizacja miast – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, oferującą kandydatom innowacyjne kierunki kształcenia. Wśród nich wyróżnić można Rewitalizację miast, prowadzoną na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest przy współudziale czterech wydziałów: Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wydziału Nauk Geograficznych, a także Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej. Kierunek Rewitalizacja miast jest oryginalnym, jedynym w kraju programem kształcenia specjalistów, a wiedza i umiejętności przekazywane podczas zajęć mają charakter interdyscyplinarny i zbudowane są na trzech filarach: technicznym, ekonomicznym i społecznym.

Studia na kierunku Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Moduł partycypacyjno- społeczny, Moduł architektoniczno- techniczny, Moduł ekonomiczno- gospodarczy. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie projektami rewitalizacji, kształtowanie przestrzeni miejskich, systemy informatyczne w procesach rewitalizacji, dokumentacja projektowa, współzarządzanie i partycypacja społeczna w rewitalizacji, tożsamość kulturowa, gospodarka miejska, strategie rewitalizacyjne. A co po studiach? Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w biurach architektonicznych i urbanistycznych, firmach budowlanych, firmach konsultingowych realizujących projekty na rzecz miast, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Monika, studentka Rewitalizacji miast mówi:

„Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rewitalizację miast na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • mechanizmów i procesów zachodzących w przestrzeniach rewitalizowanych,
  • planowania strategicznego w kontekście kształtowania rozwoju zrównoważonego,
  • sposobów diagnozowania dla potrzeb rewitalizacji,
  • metod i narzędzi stymulowania rozwoju obszarów rewitalizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rewitalizacja miast:

Absolwent kierunku Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

  • biurach architektonicznych i urbanistycznych,
  • firmach budowlanych,
  • firmach konsultingowych realizujących projekty na rzecz miast,
  • samorządach lokalnych,
  • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów realizujących procesy rewitalizacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast na Uniwersytecie Łódzkim musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia architektoniczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Łodzi

Co zdawać na maturze