Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Innowacje w rozwoju biznesu
  • Język obcy w biznesie
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
  • Źródła finansowania innowacji
  • Kreowanie zachowań przedsiębiorczych
  • Biznes plan
  • Eko-innowacje

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy, a także korzystania ze środków unijnych.

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: innowacje w rozwoju biznesu, język obcy w biznesie, zarządzanie projektami innowacyjnymi, źródła finansowania innowacji, kreowanie zachowań przedsiębiorczych, biznes plan, eko-innowacje. Dzięki prowadzonym zajęciom, studenci otrzymują podstawową wiedzę o instytucjach otoczenia biznesu mających wpływ na zakładanie i innowacyjny rozwój  firmy, na temat zależności między poszczególnymi podsystemami zarządzania i ich związkiem z osobą przedsiębiorcy i kapitałem wiedzy organizacji, czy też o zasadach tworzenia i rozwoju organizacji. A co po studiach? Absolwenci Przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami na UŁ znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw konsultingu, menedżerów innowacji, specjalistów do spraw pozyskiwania funduszy, animatorów gospodarczych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Seweryn, student Przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami poszerzyło mój pogląd na zarządzanie, co jest podstawą dla kogoś, kto marzy o własnej działalności gospodarczej. Poza tym, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, więc studenci mają możliwość porównać teorię z praktyką i uczyć się od najlepszych.”