Produkcja teatralna i organizacja widowisk – Uniwersytet Łódzki

Na Uniwersytecie Łódzkim kandydaci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Produkcję teatralną i organizację widowisk, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest rozwijanie konkretnych umiejętności, przygotowujących do działalności w obszarze produkcji teatralnej, organizacji widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Studenci nabywają zdolności analizowania zjawisk związanych z teatrem i widowiskami we wszystkich obszarach, w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej, a także pozyskują wiedzę na temat planowania, finansowania i zarządzania.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: teatr najnowszy, teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo, techniki i rzemiosła teatralne, planowanie, realizacja i ewaluacja projektów, zarządzanie kulturą, organizacja pracy zespołu, ekonomia w kulturze. A co po studiach? Absolwenci kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk na UŁ znajdą zatrudnienie w teatrach, instytucjach kultury i stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów, w działach kultury urzędów administracji, agencjach artystycznych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kamila, studentka Produkcji teatralnej i organizacji widowisk mówi:

„Zawsze interesował mnie teatr, a także produkcja różnych wydarzeń artystycznych, ale nigdy nie znalazłam możliwości kształcenia się w tym kierunku. Znalazłam ją na Uniwersytecie Łódzkim i był to strzał w dziesiątkę, bo w końcu mogę rozwijać się w tym, co lubię. „