Produkcja teatralna i organizacja widowisk Uniwersytet Łódzki

Produkcja teatralna i organizacja widowisk – Uniwersytet Łódzki

Na Uniwersytecie Łódzkim kandydaci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Produkcję teatralną i organizację widowisk, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Produkcji teatralna i organizacja widowisk na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest rozwijanie konkretnych umiejętności, przygotowujących do działalności w obszarze produkcji teatralnej, organizacji widowisk i wydarzeń o charakterze artystycznym i społecznym. Studenci nabywają zdolności analizowania zjawisk związanych z teatrem i widowiskami we wszystkich obszarach, w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej, a także pozyskują wiedzę na temat planowania, finansowania i zarządzania.

Studia na kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: teatr najnowszy, teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo, techniki i rzemiosła teatralne, planowanie, realizacja i ewaluacja projektów, zarządzanie kulturą, organizacja pracy zespołu, ekonomia w kulturze. A co po studiach? Absolwenci kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk na UŁ znajdą zatrudnienie w teatrach, instytucjach kultury i stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów, w działach kultury urzędów administracji, agencjach artystycznych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kamila, studentka Produkcji teatralnej i organizacji widowisk mówi:

„Zawsze interesował mnie teatr, a także produkcja różnych wydarzeń artystycznych, ale nigdy nie znalazłam możliwości kształcenia się w tym kierunku. Znalazłam ją na Uniwersytecie Łódzkim i był to strzał w dziesiątkę, bo w końcu mogę rozwijać się w tym, co lubię. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Produkcję teatralną i organizację widowisk na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, finansowania i zarządzania produkcją teatralną,
 • zarządzania współczesnymi instytucjami kultury,
 • komunikacji i wystąpień publicznych,
 • marketingu sztuki,
 • organizacji pracy zespołu,
 • promocji sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk:

Absolwent kierunku Produkcja teatralna i organizacja widowisk na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • teatrach,
 • instytucjach kultury,
 • agencjach artystycznych,
 • działach kultury urzędów administracji różnego szczebla,
 • stowarzyszeniach związanych z organizacją widowisk i koncertów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Produkcja teatralna i organizacja widowisk na Uniwersytecie Łódzkim jest język polski, a przedmiotem dodatkowym język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia artystyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego