Praca socjalna Uniwersytet Łódzki

Praca socjalna – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Praca socjalna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Podstawą kształcenia jest uzyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci nabywają umiejętności, które służą do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, a także prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Praca z rodziną i asystentura rodzinna, Praca ze społecznością lokalną, Zarządzanie pomocą w cyklu życia. W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, metodyka pracy socjalnej, problemy i zagrożenia społeczne, zarządzanie projektami społecznymi, wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego, nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej, przemiany w rodzinie w różnych perspektywach teoretycznych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Praca socjalna na UŁ znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, czy też prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Julka, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • zapobiegania konfliktom,
 • działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych,
 • przygotowywania projektów służących rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • organizowania pracy zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • placówkach służby zdrowia,
 • placówkach penitencjarnych,
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy nowożytny, a także język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.    

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego