Praca socjalna – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Wprowadzenie do pracy socjalnej
  • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
  • Metodyka pracy socjalnej
  • Problemy i zagrożenia społeczne
  • Nierówności społeczne
  • Instytucje pomocy społecznej i integracji społecznej
  • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej
  • Projekt socjalny
 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Praca socjalna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Podstawą kształcenia jest uzyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci nabywają umiejętności, które służą do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, a także prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, metodyka pracy socjalnej, problemy i zagrożenia społeczne, zarządzanie projektami społecznymi, wdrożenie i ewaluacja projektu socjalnego, nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej, przemiany w rodzinie w różnych perspektywach teoretycznych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Praca socjalna na UŁ znajdą zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, czy też prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Julka, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia Łódź

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online