Polityka społeczna Uniwersytet Łódzki

Polityka społeczna – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Polityka społeczna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji, we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Studenci uczą się o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów, a także poznają zadania instytucji sfery społecznej. Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim to znajomość przemian demograficznych, procesów ludnościowych zachodzących w kraju, rozpoznawanie zjawisk życia społecznego.

Studia na kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, podstawy zarządzania, socjologia, statystyka i jej zastosowanie, teoria polityki, metody i techniki badań społecznych, ochrona własności intelektualnej, zarys myśli polityczno-społecznej, doktryny polityki społecznej, polityka rynku pracy, polityka społeczna wobec rodziny, prawo socjalne. A co po studiach? Absolwenci Polityki społecznej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych, instytucjach państwowych, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Angelika, studentka Polityki społecznej mówi:

„Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politykę społeczną na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • analizy struktur i procesów społecznych,
  • organizowania badań społecznych oraz interpretacji wyników,
  • analizy danych demograficznych,
  • analizy zachowań uczestników rynku pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Polityka społeczna:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach międzynarodowych,
  • instytucjach państwowych,
  • instytucjach samorządowych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim są: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Przedmiotem dodatkowym jest język polski. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Polityka społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego