Polityka społeczna – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku polityka społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo − podstawowe pojęcia
 • psychologia społeczna
 • podstawy zarządzania
 • socjologia
 • statystyka i jej zastosowanie
 • teoria polityki
 • wprowadzenie do polityki społecznej
 • ekonomia
 • logika
 • demografia
 • podstawy psychologii
 • ustrój polityczny III RP

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi 111 kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Polityka społeczna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Studenci uczą się o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów, a także poznają zadania instytucji sfery społecznej. Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim to znajomość przemian demograficznych, procesów ludnościowych zachodzących w kraju, rozpoznawanie zjawisk życia społecznego.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, podstawy zarządzania, socjologia, statystyka i jej zastosowanie, teoria polityki, metody i techniki badań społecznych, ochrona własności intelektualnej, zarys myśli polityczno-społecznej, doktryny polityki społecznej, polityka rynku pracy, polityka społeczna wobec rodziny, prawo socjalne. A co po studiach? Absolwenci Polityki społecznej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych, instytucjach państwowych, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Angelika, studentka Polityki społecznej mówi:

„Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.”