Politologia Uniwersytet Łódzki

Politologia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „P” znajduje się Politologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Politologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Łódzkim to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

Studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Kultura polityczna i polityka historyczna, Security studies, Doradztwo i zarządzanie polityczne, Bezpieczeństwo państwa, Diagnozowanie i prognozowanie polityczne. Jakie przedmioty są realizowane? Między innymi: nauka o państwie i prawie, współczesne systemy polityczne, system polityczny RP, samorząd i polityka lokalna, myśl polityczna, socjologia polityki, komunikowanie polityczne, ruchy społeczne i polityczne. A co po studiach? Absolwenci Politologii na UŁ przygotowani są do prowadzenia działalności eksperckiej i doradczej, a znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ośrodkach badawczych, a także w mediach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Adam, student Politologii na UŁ mówi:

„Wybrałem Politologię na Uniwersytecie Łódzkim, między innymi, ze względu na pokaźny wybór specjalności. Dzięki temu każdy ma możliwość rozwijania się w tym, co najbardziej go interesuje. Innym, ważnym czynnikiem było grono wykładowców, w którym każda osoba to doświadczony znawca tematu. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego w sytuacji międzynarodowej,
 • funkcjonowania lokalnych podmiotów życia publicznego, samorządu, podmiotów gospodarczych i politycznych,
 • zarządzania instytucjami państwowymi,
 • strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Politologia na Uniwersytecie Łódzkim są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, matematyka. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego