Okcydentalistyka – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku okcydentalistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Narodziny i kształtowanie się cywilizacji Zachodu
  • Rekonfiguracje Zachodu
  • Oblicza modernizacji Zachodu
  • Remodernizacje Zachodu
  • Dzieje i kultura Zachodu
  • Pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie
  • Analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych
  • Elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki
  • Praktykowanie humanistyki 

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Okcydentalistyka, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat historii, rozwoju myśli i kultury zachodniej. Studenci zapoznają się z obszarami filozofii, stosunków społecznych, gospodarki, religii, czy kultury popularnej.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: recepcja i analiza dzieł sztuki, rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku, europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu, narodziny i kształtowanie się racjonalności, dzieje i kultura Zachodu, analiza interakcji kulturowych, analiza zjawisk społecznych i gospodarczych, analiza wytworów kultury popularnej, rekonfiguracje Zachodu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Okcydentalistyki na UŁ znajdą zatrudnienie w roli animatora kultury, dziennikarza, krytyka sztuki, polityka. 

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kinga, studentka Okcydentalistyki mówi:

„Kultura Zachodu to dla nas rzecz powszednia, normalna, ale wciąż nie do końca odkryta i pozostawiająca wiele znaków zapytania. Dlatego warto się w nią zagłębić. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają taką możliwość.”