Okcydentalistyka Uniwersytet Łódzki

Okcydentalistyka – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Okcydentalistyka, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat historii, rozwoju myśli i kultury zachodniej. Studenci zapoznają się z obszarami filozofii, stosunków społecznych, gospodarki, religii, czy kultury popularnej.

Studia na kierunku Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a program nauczania zawiera następujące przedmioty: recepcja i analiza dzieł sztuki, rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku, europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu, narodziny i kształtowanie się racjonalności, dzieje i kultura Zachodu, analiza interakcji kulturowych, analiza zjawisk społecznych i gospodarczych, analiza wytworów kultury popularnej, rekonfiguracje Zachodu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Okcydentalistyki na UŁ znajdą zatrudnienie w roli animatora kultury, dziennikarza, krytyka sztuki, polityka. 

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Kinga, studentka Okcydentalistyki mówi:

„Kultura Zachodu to dla nas rzecz powszednia, normalna, ale wciąż nie do końca odkryta i pozostawiająca wiele znaków zapytania. Dlatego warto się w nią zagłębić. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają taką możliwość.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Okcydentalistykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • kultury duchowej i materialnej Zachodu,
  • głównych procesów kulturowych i społecznych modyfikujących współczesne oblicze cywilizacji Zachodu,
  • analizy, interpretacji i reinterpretacji wytworów kultury Zachodu,
  • związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia człowieka: kultury, polityki oraz ekonomii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Okcydentalistyka:

Absolwent kierunku Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie jako:

  • animator kultury,
  • dziennikarz,
  • krytyk sztuki,
  • polityk.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim są: język polski, oraz język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Okcydentalistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego