Ochrona środowiska Uniwersytet Łódzki

Ochrona środowiska – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący ośrodek kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Ochrona środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Najważniejszym założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk o środowisku. Studenci uczą się analizować procesy dokonujące się w przyrodzie, oraz wpływ człowieka na środowisko. Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim to także zaznajomienie się z przyczynami degradacji środowiska, ekotoksykologią, polityką ochrony środowiska, czy zasadami planowania przestrzennego.

Studia na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Ochrona przyrody, Ekologia i ochrona wód, Biotechnologie ekologiczne, Diagnostyka skażeń środowiska, Ekohydrologia, Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska, Zagrożenie i ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, Zarządzanie środowiskiem. W trakcie zajęć studenci zgłębiają monitoring i ochronę przyrody, ochronę różnorodności biologicznej i bezpieczeństwo ekologiczne, biologiczne podstawy ochrony wód, ekologię zwierząt, statystykę i modelowanie w naukach o środowisku. A co po studiach? Absolwenci Ochrony środowiska na UŁ znajdą zatrudnienie w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, laboratoriach badań środowiska, biurach planowania przestrzennego, społecznych organizacjach ekologicznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Patrycja, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Ochrona środowiska nareszcie staje się coraz ważniejszą dyscypliną, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie istotne jest, aby swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej i w pełni profesjonalnie. Dlatego, najpierw należy uzyskać solidny bagaż wiedzy i umiejętności. A ten bagaż zapewni mi Uniwersytet Łódzki.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • klasyfikacji podstawowych grup organizmów,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • identyfikacji zagrożeń ekologicznych,
 • posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody,
 • interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych i hydrologicznych,
 • zarządzania środowiskiem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • urzędach konserwatorskich,
 • laboratoriach badań środowiska,
 • zakładowych służbach ochrony środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Łódzkim są: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.  

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego