Nowe media i kultura cyfrowa – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nowe media i kultura cyfrowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Podstawowe pojęcia nowych mediów
  • Historia mediów
  • Estetyka nowych mediów
  • Wprowadzenie do cyberkultury
  • Publikowanie w Internecie
  • Historia i rodzaje gier komputerowych
  • Sztuka nowych mediów – teorie i praktyki
  • Organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Nowe media i kultura cyfrowa, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Najważniejszymi obszarami nauki są: historia i teoria mediów, teoria komunikowania, historia i teoria gier komputerowych, sztuka nowych mediów i Internet. Studenci rozwijają umiejętności, stanowiące o pracy w środowiskach cyfrowych, jak również organizacji i animacji kultury.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: podstawowe pojęcia nowych mediów, kulturowa historia mediów, estetyka nowych mediów, wprowadzenie do cyberkultury, publikowanie w Internecie, organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów. Każda specjalność posiada także własne, indywidualne przedmioty. Na przykład: poetyka gier, projektowanie reguł gier, reklama i marketing cyfrowy, przemysły kreatywne i zarządzanie projektami, analiza i krytyka sztuki nowych mediów, praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Nowych mediów i kultury cyfrowej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, agencjach public relations, studiach produkujących gry wideo, mediach elektronicznych.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Natalia, studentka Nowych mediów i kultury cyfrowej mówi:

„Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa to wiedza obowiązkowa dla człowieka planującego związać się z mediami, albo kulturą. Na zajęciach poznajemy najważniejsze zagadnienia, bez których, po prostu, nie można się obyć w dzisiejszym świecie.”