Nowe media i kultura cyfrowa Uniwersytet Łódzki

Nowe media i kultura cyfrowa – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Nowe media i kultura cyfrowa, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Najważniejszymi obszarami nauki są: historia i teoria mediów, teoria komunikowania, historia i teoria gier komputerowych, sztuka nowych mediów i Internet. Studenci rozwijają umiejętności, stanowiące o pracy w środowiskach cyfrowych, jak również organizacji i animacji kultury.

Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Gry komputerowe, Media społeczne, Sztuka nowych mediów. W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: podstawowe pojęcia nowych mediów, kulturowa historia mediów, estetyka nowych mediów, wprowadzenie do cyberkultury, publikowanie w Internecie, organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów. Każda specjalność posiada także własne, indywidualne przedmioty. Na przykład: poetyka gier, projektowanie reguł gier, reklama i marketing cyfrowy, przemysły kreatywne i zarządzanie projektami, analiza i krytyka sztuki nowych mediów, praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Nowych mediów i kultury cyfrowej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, agencjach public relations, studiach produkujących gry wideo, mediach elektronicznych.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Natalia, studentka Nowych mediów i kultury cyfrowej mówi:

„Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa to wiedza obowiązkowa dla człowieka planującego związać się z mediami, albo kulturą. Na zajęciach poznajemy najważniejsze zagadnienia, bez których, po prostu, nie można się obyć w dzisiejszym świecie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Nowe media i kulturę cyfrową na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • krytycznej analizy społeczno-kulturowych zjawisk w obszarze współczesnej cyberkultury,
 • technologii medialnych,
 • sztuki interaktywnej, sieciowego aktywizmu i roli mediów społecznych,
 • zasad funkcjonowania cyfrowej humanistyki i metod badania społeczności sieciowych,
 • projektowania reguł gier, wizualizacji informacji i analityki kulturowej,
 • konfigurowania webowych systemów publikacji,
 • produkcji treści multimedialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Nowe media i kultura cyfrowa:

Absolwent kierunku Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • studiach tworzenia gier,
 • interaktywnych agencjach reklamowych i obszarze public relations,
 • przedsiębiorstwach tworzących serwisy internetowe i aplikacje mobilne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim jest język polski, a przedmiotem dodatkowym język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego