Mikrobiologia Uniwersytet Łódzk

Mikrobiologia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie oferowanych kandydatom kierunków kształcenia znajduje się Mikrobiologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, uwzględniającej zagadnienia immunologii, biotechnologii, genetyki drobnoustrojów, biochemii klinicznej i biologii molekularnej. Studenci nabywają umiejętności praktycznego identyfikowania drobnoustrojów w materiałach klinicznych, żywności, produktach przemysłu biotechnologicznego, kosmetycznego, włókienniczego, a także zapoznają się z nowoczesnymi metodami serologicznymi, immunologii komórkowej, immunochemii, genetyki drobnoustrojów, czy mikrobiologii przemysłowej.

Studia na kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim posiadają jedną specjalność, a jest to: Mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna. W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się: diagnostyka zakażeń, biologia molekularna nowotworów, toksykologia, biotechnologia leków i farmakologia, genetyka stosowana, immunologia komórkowa, diagnostyka procesów patologicznych. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach medycznych, laboratoriach kontroli jakości, laboratoriach ochrony środowiska, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, szkolnictwie.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Ola, studentka Mikrobiologii:

„Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mikrobiologię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biochemii klinicznej,
 • genetyki drobnoustrojów,
 • epidemiologii chorób zakaźnych,
 • otrzymywania nowych leków i preparatów o przeznaczeniu medycznym,
 • metod specjalistycznych w diagnostyce laboratoryjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mikrobiologia:

Absolwent kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach medycznych,
 • laboratoriach kontroli jakości,
 • laboratoriach ochrony środowiska,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim są: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Mikrobiologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego