Mikrobiologia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku mikrobiologia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mikrobiologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia analityczna/Chemia fizyczna
 • Matematyka / Biomatematyka i wstęp do modelowania matematycznego
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Techniki laboratoryjne
 • Biologia komórki
 • Kompartmentacja komórki eukariotycznej / Podstawy cytofizjologii
 • Bioróżnorodność
 • Różnorodność zwierząt / Identyfikacja organizmów wskaźnikowych
 • Podstawy bakteriologii
 • Biologia i fizjologia bakterii
 • Techniki stosowane w analizie biochemicznej / Obliczenia biochemiczne
 • Podstawy fizyki i biofizyki
 • Biofizyka medyczna / biofizyka radiacyjna
 • Mykologia ogólna
 • Ekologia drobnoustrojów
 • Drobnoustroje fyllosfery i ryzosfery / Mikrobiota człowieka i zwierząt

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie oferowanych kandydatom kierunków kształcenia znajduje się Mikrobiologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, uwzględniającej zagadnienia immunologii, biotechnologii, genetyki drobnoustrojów, biochemii klinicznej i biologii molekularnej. Studenci nabywają umiejętności praktycznego identyfikowania drobnoustrojów w materiałach klinicznych, żywności, produktach przemysłu biotechnologicznego, kosmetycznego, włókienniczego, a także zapoznają się z nowoczesnymi metodami serologicznymi, immunologii komórkowej, immunochemii, genetyki drobnoustrojów, czy mikrobiologii przemysłowej.

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się: diagnostyka zakażeń, biologia molekularna nowotworów, toksykologia, biotechnologia leków i farmakologia, genetyka stosowana, immunologia komórkowa, diagnostyka procesów patologicznych. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach medycznych, laboratoriach kontroli jakości, laboratoriach ochrony środowiska, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, szkolnictwie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Ola, studentka Mikrobiologii:

„Każdemu studentowi zależy na wysokim poziomie kształcenia i wynikającym z niego poczuciu bezpieczeństwa. Studiując na Uniwersytecie Łódzkim wiem, że zdobywaną wiedzę wykorzystam w pracy zawodowej.”