Międzynarodowe studia kulturowe Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe studia kulturowe – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich są Międzynarodowe studia kulturowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Studenci kształcą się w zakresie różnych przejawów kultury, na przykład: literatury, filmu, teatru, telewizji, czy malarstwa, będących wytworem poszczególnych cywilizacji i regionów. Realizowane zajęcia mają za zadanie rozwinąć umiejętności z zakresu analizy i interpretacji różnorodnych przekazów werbalnych, sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych, a także prowadzić do umiejętności badania relacji między społeczeństwem i mediami.

Studia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na długiej liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: międzynarodowe stosunki kulturalne, współczesna sztuka światowa, metodologia nauk humanistycznych, komunikowanie medialne w kulturze, wielokulturowość współczesnego świata, antropologia kultury, komunikacja interkulturowa, zarządzanie kulturą. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Międzynarodowych studiów kulturowych na UŁ mogą wykorzystać w instytucjach i organizacjach medialnych, działach marketingu, public relations, fundacjach i instytucjach zarządzających kulturą, reklamie.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Michalina, studentka Międzynarodowych studiów kulturowych mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim otwierają; na inne kultury, przejawy sztuki, obyczaje. To swego rodzaju podróż, która dla każdego sympatyka kultury, sztuki i mediów będzie prawdziwą atrakcją. Na początku zastanawiałam się nad wyborem studiów dziennikarskich, ale niemal w ostatniej chwili zdecydowałam się na Międzynarodowe studia kulturowe. Nie żałuję. To fascynujący kierunek.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania procesów kulturowych zachodzących w świecie,
 • funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami kultury,
 • komunikacji medialnej,
 • organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • aktywizacji lokalnej społeczności do udziału w działaniach kulturalnych,
 • marketingu kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Międzynarodowe studia kulturowe:

Absolwent kierunku Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach i organizacjach medialnych,
 • działach marketingu,
 • public relations,
 • działach promocji i reklamy,
 • instytucjach publicznych,
 • krajowych i międzynarodowych fundacjach i instytucjach zarządzających kulturą i jej zasobami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski i historia sztuki. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: język polski, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia sztuki.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego