Międzynarodowe studia kulturowe – Uniwersytet Łódzki 2021

Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie międzynarodowych studiów kulturowych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Współczesna sztuka światowa
 • Wstęp do badań nad literaturą
 • Metodologia nauk humanistycznych
 • Komunikowanie medialne w kulturze
 • Wielokulturowość współczesnego świata
 • Wiedza o teatrze na świecie
 • Socjologia
 • Filozofia
 • Antropologia kultury
 • Zarządzanie kulturą
 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi 111 kierunków kształcenia, a jednym z nich są Międzynarodowe studia kulturowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studenci kształcą się w zakresie różnych przejawów kultury, na przykład: literatury, filmu, teatru, telewizji, czy malarstwa, będących wytworem poszczególnych cywilizacji i regionów. Realizowane zajęcia mają za zadanie rozwinąć umiejętności z zakresu analizy i interpretacji różnorodnych przekazów werbalnych, sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych, a także prowadzić do umiejętności badania relacji między społeczeństwem i mediami.

Na długiej liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: międzynarodowe stosunki kulturalne, współczesna sztuka światowa, metodologia nauk humanistycznych, komunikowanie medialne w kulturze, wielokulturowość współczesnego świata, antropologia kultury, komunikacja interkulturowa, zarządzanie kulturą. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Międzynarodowych studiów kulturowych na UŁ mogą wykorzystać w instytucjach i organizacjach medialnych, działach marketingu, public relations, fundacjach i instytucjach zarządzających kulturą, reklamie.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Michalina, studentka Międzynarodowych studiów kulturowych mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim otwierają; na inne kultury, przejawy sztuki, obyczaje. To swego rodzaju podróż, która dla każdego sympatyka kultury, sztuki i mediów będzie prawdziwą atrakcją. Na początku zastanawiałam się nad wyborem studiów dziennikarskich, ale niemal w ostatniej chwili zdecydowałam się na Międzynarodowe studia kulturowe. Nie żałuję. To fascynujący kierunek.”