Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków, podmiotów gospodarczych i instytucji w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym, co stanowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych, czy instytucjach publicznych, działających w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym.

Co znajdziemy w programie nauczania? Między innymi, takie przedmioty jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, transakcje i rozliczenia w obrocie międzynarodowym, marketing międzynarodowy, finanse międzynarodowe, transport i logistyka, negocjacje handlowe, gospodarka światowa, rachunkowość zarządcza, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Międzynarodowych stosunków gospodarczych mogą wykorzystać w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, instytucjach sektora finansowego, korporacjach transnarodowych, organizacjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo- badawczych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Artur, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych mówi:

„Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.”