Międzynarodowe stosunki gospodarcze Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania rynków, podmiotów gospodarczych i instytucji w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym, co stanowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych, czy instytucjach publicznych, działających w szeroko rozumianym środowisku międzynarodowym.

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Biznes na rynku międzynarodowym, Finanse i inwestycje międzynarodowe, Przedsiębiorstwo na międzynarodowych rynkach finansowych, Regiony w gospodarce globalnej. Co znajdziemy w programie nauczania? Między innymi, takie przedmioty jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, transakcje i rozliczenia w obrocie międzynarodowym, marketing międzynarodowy, finanse międzynarodowe, transport i logistyka, negocjacje handlowe, gospodarka światowa, rachunkowość zarządcza, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Międzynarodowych stosunków gospodarczych mogą wykorzystać w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, instytucjach sektora finansowego, korporacjach transnarodowych, organizacjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo- badawczych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Artur, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych mówi:

„Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym,
 • teorii postępowania konsumenta,
 • funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa,
 • międzynarodowego systemu walutowego,
 • analizowania bilansu płatniczego państwa i jego składowych,
 • interpretowania i wyjaśniania zjawisk ekonomicznych,
 • zarządzania podmiotem gospodarczym na rynku międzynarodowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych,
 • bankach komercyjnych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • biurach maklerskich,
 • korporacjach transnarodowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • międzynarodowych instytucjach konsultingowych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy nowożytny, a także matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego