Matematyka Uniwersytet Łódzki

Matematyka – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Matematykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Matematyki i Informatyki. Założeniem kształcenia jest przekazanie umiejętności wykorzystywania matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Studenci uczą się przeprowadzania rozumowań matematycznych, na przykład: klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, czy wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych.

Studia na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Matematyka finansowa i aktuarialna, Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, Matematyka ogólna, Matematyka teoretyczna. W gronie najważniejszych przedmiotów realizowanych w programie znajdują się takie zagadnienia jak: logika i teoria mnogości, analiza matematyczna, algebra liniowa z geometrią, komputerowe wspomaganie obliczeń, analiza portfelowa, podstawy programowania, analiza funkcjonalna, topologia. A czym mogą zająć się absolwenci po ukończeniu nauki? Absolwenci Matematyki na UŁ znajdą zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, bankach, przedsiębiorstwach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, uczelniach.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Szymon, student Matematyki mówi:

„Matematyka to królowa nauk, a Uniwersytet Łódzki to król wyższych uczelni. Czas tutaj spędzony to nie tylko zdobywanie wiedzy i nieprzerwana nauka. To ciekawe spotkania z fajnymi ludźmi, wykładowcy, którzy nawet w zwykłej rozmowie mogą przekazać trochę swojego doświadczenia. Polecam tę uczelnię.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Matematykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • matematyki aktuarialnej,
 • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych,
 • układania i analizowania algorytmów zgodnych ze specyfikacją,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • rozpoznawania struktur topologicznych,
 • obliczania całek krzywoliniowych i powierzchniowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • instytucjach badania opinii publicznej,
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 • szkołach wyższych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Matematyka na Uniwersytecie Łódzkim znajdują się: matematyka oraz język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia matematyczne wybrać

Studia na kierunku Matematyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia matematyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki matematyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego