Matematyka – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Wprowadzenie do analizy matematycznej i algebry
  • Logika i teoria mnogości
  • Analiza matematyczna
  • Algebra liniowa z geometrią
  • Wstęp do topologii
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Komputerowe wspomaganie obliczeń
  • Algebra
  • Elementy statystyki opisowej
  • Podstawy programowania

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Matematykę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przekazanie umiejętności wykorzystywania matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Studenci uczą się przeprowadzania rozumowań matematycznych, na przykład: klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, czy wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych.

W gronie najważniejszych przedmiotów realizowanych w programie znajdują się takie zagadnienia jak: logika i teoria mnogości, analiza matematyczna, algebra liniowa z geometrią, komputerowe wspomaganie obliczeń, analiza portfelowa, podstawy programowania, analiza funkcjonalna, topologia. A czym mogą zająć się absolwenci po ukończeniu nauki? Absolwenci Matematyki na UŁ znajdą zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, bankach, przedsiębiorstwach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, uczelniach.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Szymon, student Matematyki mówi:

„Matematyka to królowa nauk, a Uniwersytet Łódzki to król wyższych uczelni. Czas tutaj spędzony to nie tylko zdobywanie wiedzy i nieprzerwana nauka. To ciekawe spotkania z fajnymi ludźmi, wykładowcy, którzy nawet w zwykłej rozmowie mogą przekazać trochę swojego doświadczenia. Polecam tę uczelnię.”