Marketing – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku marketing na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku marketing znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Badania marketingowe
  • Zachowania nabywców
  • Nowoczesne technologie w marketingu
  • Marketing międzynarodowy
  • eCommerce
  • Podstawy działalności biznesowej

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „M” znajduje się Marketing, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Skierowany jest do osób zainteresowanych obszarem badań rynku, Public Relations, reklamy, czy mediów społecznościowych. Studenci rozwijają umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności, a także uczą się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich.

Na liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: badania marketingowe, zachowania nabywców, nowoczesne technologie w marketingu, marketing międzynarodowy, podstawy działalności biznesowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Marketingu na UŁ mogą wykorzystać w roli specjalistów do spraw marketingu i handlu, specjalistów do spraw reklamy, menedżerów marki, doradców klienta, analityków trendów rynkowych, specjalistów do spraw public relations.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Adam, student Marketingu mówi:

„Studia powinny być innowacyjne, nowoczesne, aby wykształcenie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy. Dlatego wybrałem Uniwersytet Łódzki. Studiując Marketing pozyskuję aktualną wiedzę, poznaję najnowsze trendy i kierunki rozwoju. „