Marketing Uniwersytet Łódzki

Marketing – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „M” znajduje się Marketing, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Marketing na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Skierowany jest do osób zainteresowanych obszarem badań rynku, Public Relations, reklamy, czy mediów społecznościowych. Studenci rozwijają umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności, a także uczą się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich.

Studia na kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: badania marketingowe, zachowania nabywców, nowoczesne technologie w marketingu, marketing międzynarodowy, podstawy działalności biznesowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Marketingu na UŁ mogą wykorzystać w roli specjalistów do spraw marketingu i handlu, specjalistów do spraw reklamy, menedżerów marki, doradców klienta, analityków trendów rynkowych, specjalistów do spraw public relations.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Adam, student Marketingu mówi:

„Studia powinny być innowacyjne, nowoczesne, aby wykształcenie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy. Dlatego wybrałem Uniwersytet Łódzki. Studiując Marketing pozyskuję aktualną wiedzę, poznaję najnowsze trendy i kierunki rozwoju. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Marketing na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia działalności marketingowej,
 • zależności zachodzących między organizacjami, podmiotami sfery rynku i instytucjami prowadzącymi działania marketingowe,
 • zachowania nabywców na rynku,
 • metod i narzędzi pozyskiwania informacji,
 • norm i reguł rządzących organizacjami życia gospodarczego i społecznego,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • narzędzi nowoczesnych technologii i ich zastosowania w działaniach marketingowych organizacji,
 • interpretowania zjawisk zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym,
 • prognozowania praktycznych skutków podstawowych procesów i zjawisk ekonomicznych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Marketing:

Absolwent kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw marketingu i handlu,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • menedżer marki,
 • doradca klienta,
 • analityk trendów rynkowych,
 • specjalista do spraw kluczowych klientów,
 • menedżer produktu,
 • specjalista do spraw public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Marketing na Uniwersytecie Łódzkim jest: język obcy nowożytny. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Marketing - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego