Logopedia Uniwersytet Łódzki

Logopedia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „L” znajduje się Logopedia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem nauki jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Studenci nabywają wielu umiejętności, z największym naciskiem położonym na umiejętności związane z terapią zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

Studia na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności. Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: metodologia badań naukowych i logopedycznych, profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy, zaburzenia komunikacji językowej- dysglosja, zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych, zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych, zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu, kultura słowa. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, placówkach kulturalnych.

Kandydaci na kierunek Logopedia powinni wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Dagmara, studentka Logopedii mówi:

„Logopedia to bardzo ciekawa dziedzina. Warto ją zgłębiać na najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Uniwersytet Łódzki.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logopedię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu,
 • kształtowania i korygowania emisji głosu,
 • zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych,
 • zaburzeń komunikacji w upośledzeniu umysłowym,
 • pedagogiki specjalnej,
 • psychologii społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logopedia:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • poradniach logopedycznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach kulturalnych,
 • rozgłośniach radiowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Studia na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Łódzkim skierowane są do absolwentów studiów licencjackich kierunków: Logopedia, Logopedia ogólna, Logopedia ogólna i  kliniczna, Logopedia z audiologią. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego