Logopedia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku logopedia na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Metodologia badań naukowych i logopedycznych
  • Profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy
  • Zaburzenia komunikacji językowej - dysglosja
  • Zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych
  • Zaburzenia komunikacji w dziecięcym porażeniu mózgowym
  • Zaburzenia komunikacji w upośledzeniu umysłowym
  • Zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych
  • Zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „L” znajduje się Logopedia, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Studenci nabywają wielu umiejętności, z największym naciskiem położonym na umiejętności związane z terapią zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: metodologia badań naukowych i logopedycznych, profilaktyka logopedyczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju mowy, zaburzenia komunikacji językowej- dysglosja, zaburzenia komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych, zaburzenia mowy u osób niedowidzących i niewidomych, zaburzenia mowy ze spektrum autyzmu, kultura słowa. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, placówkach kulturalnych.

Kandydaci na kierunek Logopedia powinni wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Dagmara, studentka Logopedii mówi:

„Logopedia to bardzo ciekawa dziedzina. Warto ją zgłębiać na najlepszej uczelni. Dlatego wybrałam Uniwersytet Łódzki.”