Logopedia z audiologią – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia z audiologią znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria zaburzeń mowy
 • anatomia narządów mowy, głosu i słuchu
 • neurologia z elementami pediatrii
 • psychiatria z elementami geriatrii
 • elementy ortodoncji
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • językoznawcze podstawy logopedii
 • praktyczna stylistyka
 • psycholingwistyka
 • neuropsychologia
 • pedagogika ogólna
 • psychologia ogólna

 

Na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Logopedię z audiologią, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat przyczyn powstawania wad wymowy, sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii z audiologią na UŁ mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, mediach, placówkach kulturalno-oświatowych, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Ada, studentka Logopedii z audiologią mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, aby jak najlepiej przygotować się pełnienia obowiązków. Chcę pomagać, aktywizować, motywować. Bez porządnej wiedzy i umiejętności jest to zupełnie niewykonalne.”