Logopedia z audiologią Uniwersytet Łódzki

Logopedia z audiologią – Uniwersytet Łódzki

Na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Logopedię z audiologią, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat przyczyn powstawania wad wymowy, sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu.

Studia na kierunku Logopedia z audiologią nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania widnieją następujące zagadnienia: teoria zaburzeń mowy, anatomia narządów mowy, głosu i słuchu, neurologia z elementami pediatrii, foniatria, otoneurologia, emisja głosu, językoznawcze podstawy logopedii, praktyczna stylistyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii z audiologią na UŁ mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, mediach, placówkach kulturalno-oświatowych, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Ada, studentka Logopedii z audiologią mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, aby jak najlepiej przygotować się pełnienia obowiązków. Chcę pomagać, aktywizować, motywować. Bez porządnej wiedzy i umiejętności jest to zupełnie niewykonalne.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logopedię z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu,
 • kształtowania i korygowania emisji głosu,
 • biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logopedia z audiologią:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • placówkach służby zdrowia,
 • poradniach logopedycznych,
 • poradniach audiologicznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach kulturalnych,
 • rozgłośniach radiowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim są: język polski, a także język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia z audiologią - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego