Logistyka Uniwersytet Łódzki

Logistyka – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. W bogatej ofercie dydaktycznej, skierowanej do kandydatów, znajduje się także kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Fundamentem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, dzięki którym można zrozumieć logistykę, z uwzględnieniem zarówno aspektów teoretycznych, jak i związanych z aplikacją rozwiązań systemowych.

Studia na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych, Logistyka transgraniczna, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do głównych przedmiotów realizowanych na kierunku należą: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, zarządzanie produkcją i usługami, systemy informatyczne w logistyce, finanse przedsiębiorstw, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji. Absolwenci Logistyki na UŁ znajdą zatrudnienie w działach zaopatrzenia, działach kontroli jakości, działach dystrybucji, sferze organizacji dostaw, obsłudze klienta, dziale zarządzania magazynem.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Mariusz, student Logistyki mówi:

„Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemów logistycznych i ich roli w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych,
 • metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania danych,
 • interpretowania i analizowania zjawisk i procesów gospodarczych,
 • stosowania metod i technik zarządzania organizacjami,
 • charakteryzowania systemu finansowego,
 • zarządzania procesem produkcyjnym,
 • analizowania struktur i strategii w handlu,
 • zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • działach zaopatrzenia,
 • działach organizacji produkcji,
 • sferach organizacji dostaw,
 • obsłudze klienta,
 • działach kontroli jakości,
 • działach zarządzania magazynem,
 • działach zarządzania zwrotami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Logistyka na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy nowożytny, a także matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego