Logistyka – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku logistyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Infrastruktura logistyczna w przedsiębiorstwie
  • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
  • Transport międzynarodowy i spedycja
  • Towaroznawstwo i międzynarodowe rynki produktowe
  • E-logistyka
  • Logistyka miejska i ekologistyka
  • Controlling i audyt logistyczny
  • Logistyka w sieciach usługowych
  • Normalizacja i systemy zarządzania jakością w logistyce

 

Uniwersytet Łódzki to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. W bogatej ofercie dydaktycznej, skierowanej do kandydatów, znajduje się także kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Fundamentem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, dzięki którym można zrozumieć logistykę, z uwzględnieniem zarówno aspektów teoretycznych, jak i związanych z aplikacją rozwiązań systemowych.

Do głównych przedmiotów realizowanych na kierunku należą: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, zarządzanie produkcją i usługami, systemy informatyczne w logistyce, finanse przedsiębiorstw, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji. Absolwenci Logistyki na UŁ znajdą zatrudnienie w działach zaopatrzenia, działach kontroli jakości, działach dystrybucji, sferze organizacji dostaw, obsłudze klienta, dziale zarządzania magazynem.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Mariusz, student Logistyki mówi:

„Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.”