Lingwistyka dla biznesu – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lingwistyka dla biznesu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Rozwój umiejętności profesjonalnych
  • Podstawy zarządzania
  • Dyskurs korporacyjny
  • Pragmatyka językowa
  • Wprowadzenie do rachunkowości i finansów
  • Praktyczna nauka języka (angielskiego oraz drugiego w zależności od wyboru kandydata)
  • Języki specjalistyczne

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Lingwistyka dla biznesu, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy we współczesnym, międzynarodowym środowisku korporacyjnym, a także nabycie kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki można znaleźć następujące zagadnienia: pragmatyka językowa, podstawy zarządzania, języki specjalistyczne, rozwój umiejętności profesjonalnych, praktyczna nauka języka, wprowadzenie do rachunkowości i finansów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Lingwistyki dla biznesu na UŁ mogą wykorzystać w roli tłumaczy, bądź pracowników administracyjnych i biurowych, w dziale logistycznym, personalnym, obsługi klienta, organizacji i zarządzania.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Milena, studentka Lingwistyki dla biznesu mówi:

„Lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim to kierunek praktyczny, który pozwala świetnie przygotować się do pracy. Największym walorem tego kierunku jest to, że firmy partnerskie zapewniają warsztaty biznesowe oraz ciekawe praktyki studenckie.”