Leśnictwo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku leśnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Dendrologia
 • Zoologia leśna
 • Meteorologia i klimatologia
 • Informatyka w leśnictwie
 • Botanika leśna
 • Fitosocjologia leśna
 • Fizjologia roślin drzewiastych
 • Mikologia
 • Ekologia
 • Geomatyka w leśnictwie
 • Gleboznawstwo leśne
 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Leśnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu gospodarki leśnej, ochrony środowiska, oraz projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z prawami przyrody. W ramach nauki organizowane są kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe, a znaczną część programu stanowią zajęcia terenowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Leśnictwa na UŁ znajdą zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach  narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych  oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Grzesiek, student Leśnictwa mówi:

„Bardzo dobrze, że w ofercie edukacyjnej jest taki kierunek jak „Leśnictwo”. Wiedza, którą zdobywamy pomoże nam dbać o lasy, które przecież wszyscy lubimy. „