Kulturoznawstwo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kulturoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Główne nurty teorii kultury
  • Wprowadzenie do antropologii kultury
  • Przemiany praktyk artystycznych XX i XXI wieku
  • Kulturowa historia nowoczesności
  • Wprowadzenie do filmoznawstwa
  • Podstawowe pojęcia nowych mediów
  • Kultura popularna
  • Organizacja i finansowanie kultury
  • Praktyki kuratorskie w sztuce współczesnej
  • Edycja tekstów

 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Kulturoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Studenci nabywają umiejętności analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz umiejętności, niezbędne do pracy animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, czy menedżera kultury.

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: zarządzanie kulturą, filozofia, metody badań kulturoznawczych, estetyka, filozofia i antropologia kultury, teoria, historia i socjologia kultury. A co po studiach? Absolwenci Kulturoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, wydawnictwach,  redakcjach, instytucjach literackich i teatralnych, ośrodkach kultury, bibliotekach i wideotekach.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Klaudia, studentka Kulturoznawstwa mówi:

„Studiowanie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim to bardzo interesująca sprawa, dlatego, że w Łodzi dzieje się bardzo wiele w obszarze kultury i sztuki. Ponadto, specjalności oferowane na uczelni odpowiadają zapotrzebowaniu współczesnego rynku, a co za tym idzie absolwenci nie powinni bać się o przyszłość zawodową.”