Inwestycje i nieruchomości – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inwestycje i nieruchomości znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Gospodarka nieruchomościami
  • Ocena efektywności inwestycji
  • Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości
  • Podstawy inwestowania na rynkach nieruchomości
  • Podstawy zarządzania nieruchomościami
  • Ekonomika produkcji budowlanej
  • Zamówienia publiczne
  • Prawne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych
 

Uniwersytet Łódzki to wyraźny punkt na akademickiej mapie kraju. Uczelnia proponuje wiele innowacyjnych kierunków kształcenia, a jednym z nich są Inwestycje i nieruchomości, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, oraz poznanie specyfiki procesów deweloperskich. Studenci uczą się analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśniać ich przyczyny i mechanizmy zmian, a także zapoznają się z czynnikami doradztwa na rynku nieruchomości.

Można wyodrębnić w nich następujące obszary tematyczne: rynki nieruchomości, finansowanie inwestycji na rynkach nieruchomości, mieszkalnictwo, doradztwo na rynku nieruchomości. W ich zakresie realizuje się takie przedmioty jak: gospodarka nieruchomościami, wybór kierunków inwestowania, ocena efektywności inwestycji, obrót nieruchomościami, wycena przedsiębiorstw. A co po studiach? Absolwenci Inwestycji i nieruchomości na UŁ znajdą zatrudnienie w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, biurach pośrednictwa obrotu, jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Martyna, studentka Inwestycji i nieruchomości mówi:

„Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.”