Inwestycje i nieruchomości Uniwersytet Łódzki

Inwestycje i nieruchomości – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to wyraźny punkt na akademickiej mapie kraju. Uczelnia proponuje wiele innowacyjnych kierunków kształcenia, a jednym z nich są Inwestycje i nieruchomości, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, oraz poznanie specyfiki procesów deweloperskich. Studenci uczą się analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśniać ich przyczyny i mechanizmy zmian, a także zapoznają się z czynnikami doradztwa na rynku nieruchomości.

Studia na kierunku Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, natomiast można wyodrębnić w nich następujące obszary tematyczne: rynki nieruchomości, finansowanie inwestycji na rynkach nieruchomości, mieszkalnictwo, doradztwo na rynku nieruchomości. W ich zakresie realizuje się takie przedmioty jak: gospodarka nieruchomościami, wybór kierunków inwestowania, ocena efektywności inwestycji, obrót nieruchomościami, wycena przedsiębiorstw. A co po studiach? Absolwenci Inwestycji i nieruchomości na UŁ znajdą zatrudnienie w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, biurach pośrednictwa obrotu, jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Martyna, studentka Inwestycji i nieruchomości mówi:

„Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości,                  
 • zasad kreowania i określania wartości nieruchomości,
 • opracowywania prognoz i symulacji procesów zachodzących na rynkach inwestycyjnych,
 • przygotowania interdyscyplinarnych opracowań na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inwestycje i nieruchomości:

Absolwent kierunku Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości,
 • organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biurach pośrednictwa obrotu,
 • jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach posiadających własne zasoby nieruchomości,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach konsultingowych,
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku nieruchomości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy nowożytny, a także matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego