Informatyka i ekonometria Uniwersytet Łódzki

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Informatyka i ekonometria, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim realizowana jest na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru ekonomii i zrozumienie mechanizmów zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także nabycie kompetencji w zakresie narzędzi ilościowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych wraz z użytkowaniem bogatego warsztatu technik informatyki ekonomicznej.

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Informatyka ekonomiczna i multimedia, Ekonometria, Metody analizy danych, Optymalizacja decyzji menedżerskich, Analityka gospodarcza, Informatyka. W bogatym programie nauczania realizowane są następujące przedmioty: algebra liniowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, analiza matematyczna, badania operacyjne, programowanie komputerów, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych. Absolwenci Informatyki i ekonometrii na UŁ znajdą zatrudnienie w agencjach marketingowych, urzędach statystycznych, ośrodkach przetwarzania informacji, bankach, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych. A jakich rolach mogą się sprawdzić? W zawodach takich jak: analityk informacji ekonomicznej, analityk statystyczny,  analityk i inżynier finansowy, analityk ryzyka bankowego, logistyk, programista, analityk systemowy,  projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Tomek, student Informatyki i ekonometrii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej najważniejszych podmiotów,
 • analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa,
 • czynników wpływających na stan koniunktury w gospodarce,
 • prowadzenia analiz polityki gospodarczej,
 • projektowania systemów informatycznych i programowania komputerów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka i ekonometria:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

 • w podmiotach gospodarki,
 • w firmach konsultingowych i outsourcingowych,
 • w agencjach marketingowych,
 • w urzędach statystycznych,
 • w ośrodkach przetwarzania informacji,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych,
 • w towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim są: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, geografia, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego