Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Metody klasyfikacji danych i analizy dyskryminacyjnej
  • Metodyki wytwarzania oprogramowania
  • Badania operacyjne stosowane
  • Mikroekonometria
  • Prognozowanie ekonometryczne i symulacje
  • Rozwiązania Business Intelligence
  • Symulacje problemów decyzyjnych
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu
  • Wielowymiarowa analiza statystyczna
 

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Informatyka i ekonometria, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru ekonomii i zrozumienie mechanizmów zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także nabycie kompetencji w zakresie narzędzi ilościowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych wraz z użytkowaniem bogatego warsztatu technik informatyki ekonomicznej.

W bogatym programie nauczania realizowane są następujące przedmioty: algebra liniowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, analiza matematyczna, badania operacyjne, programowanie komputerów, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych. Absolwenci Informatyki i ekonometrii na UŁ znajdą zatrudnienie w agencjach marketingowych, urzędach statystycznych, ośrodkach przetwarzania informacji, bankach, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych. A jakich rolach mogą się sprawdzić? W zawodach takich jak: analityk informacji ekonomicznej, analityk statystyczny,  analityk i inżynier finansowy, analityk ryzyka bankowego, logistyk, programista, analityk systemowy,  projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Tomek, student Informatyki i ekonometrii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.”