Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prowadzonego na studiach drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych, a także wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii. Studenci uczą się sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, a także jej tworzenia, a także poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: społeczeństwo informacji i wiedzy, problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej, finanse w instytucjach kultury, wprowadzenie do zarządzania instytucjami książki, polityka jakości instytucji książki, instytucje kultury literackiej i życia literackiego, bibliologia i informatologia- kierunki badawcze. Absolwenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, mediach.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kinga, studentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mówi:

„Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony. „