Historia Uniwersytet Łódzki

Historia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „H” znajduje się Historia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Historia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Celem nauki jest zdobycie szerokiego wykształcenia humanistycznego, a w szczególności wszechstronnej wiedzy historycznej. Studenci poznają procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność, badając dzieje Polski, jak i innych rejonów świata, na przykład: Bliskiego Wschodu, Bałkanów, czy Wielkiej Brytanii.

Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Ogólnohistoryczna, Nauczycielska, Redakcyjno- badawcza, Kulturowo- popularyzatorska. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia średniowieczna powszechna, historia Europy Wschodniej, historia nowożytna Polski, historia Polski po 1945 roku, symbole w kulturze, interpretacje dziejów, historiografia współczesna. A co po studiach? Absolwenci Historii na UŁ znajdą zatrudnienie w szkołach, archiwach państwowych, muzeach regionalnych, instytucjach politycznych i państwowych, mediach.

Wybraliśmy kierunek studiów- Historię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Łukasz, student Historii mówi:

„Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych,
  • rozpoznawania i rozumienia przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych,
  • rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie,
  • wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

  • szkolnictwie,
  • archiwach państwowych,
  • placówkach kulturalnych,
  • placówkach muzealnych,
  • instytucjach politycznych i państwowych,
  • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Historia na Uniwersytecie Łódzkim są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego