Historia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia powszechna post-zimnowojenna
 • Historia Polski po 1989 r.
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Wprowadzenie do historii historiografii
 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia nowożytna Polski
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia Polski XIX wieku

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „H” znajduje się Historia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest zdobycie szerokiego wykształcenia humanistycznego, a w szczególności wszechstronnej wiedzy historycznej. Studenci poznają procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność, badając dzieje Polski, jak i innych rejonów świata, na przykład: Bliskiego Wschodu, Bałkanów, czy Wielkiej Brytanii.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia średniowieczna powszechna, historia Europy Wschodniej, historia nowożytna Polski, historia Polski po 1945 roku, symbole w kulturze, interpretacje dziejów, historiografia współczesna. A co po studiach? Absolwenci Historii na UŁ znajdą zatrudnienie w szkołach, archiwach państwowych, muzeach regionalnych, instytucjach politycznych i państwowych, mediach.

Wybraliśmy kierunek studiów- Historię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Łukasz, student Historii mówi:

„Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim.”