Historia sztuki – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska
 • Sztuka średniowieczna – malarstwo i rzeźba
 • Sztuka średniowieczna – architektura
 • Ikonografia średniowieczna
 • Sztuka nowożytna – malarstwo i rzeźba powszechne
 • Sztuka nowożytna – sztuka polska
 • Ikonografia nowożytna
 • Epigrafika, paleografia, heraldyka
 • Techniki sztuk plastycznych
 • Podstawy muzealnictwa
 • Język łaciński i kultura antyczna

 

Uniwersytet Łódzki to jeden największych polskich uniwersytetów i oferuje kandydatom bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Historia sztuki, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, od starożytności po współczesność. Studenci przygotowują się do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowywania wystaw dzieł sztuki, czy upowszechniania sztuki.

W gronie realizowanych przedmiotów wymienić można takie zagadnienia jak: ikonografia średniowieczna, łacina, sztuka XX-wieku, metodologia historii sztuki, idea i forma w architekturze współczesnej. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na UŁ znajdą zatrudnienie w muzeach, galeriach antykwarycznych, pracowniach opieki nad zabytkami, instytucjach zarządzających dobrami kultury, szkołach wyższych, placówkach badawczych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Szymon, student Historii sztuki mówi:

„Każdemu, kto myśli o studiach na kierunku Historia sztuki polecam wybór Uniwersytetu Łódzkiego. W programie jest dużo zajęć terenowych, w których organizujemy sobie wycieczki do ważnych miejsc, także zagranicznych. Jest także wiele zajęć praktycznych. Na tej uczelni Historia sztuki to nie tylko sucha i bezbarwna teoria.”