Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
  • Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
  • Prawo administracyjne i gospodarcze
  • Ekonomika miasta i regionu
  • Architektura krajobrazu
  • Zarządzanie gminą
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Podstawy kartografii
  • Podstawy geodezji
  • Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt na edukacyjnej mapie kraju. W gronie oferowanych kandydatom kierunków kształcenia znajduje się Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także wiedzy z obszaru zagadnień ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych.

A jaka przyszłość czeka absolwentów? Po ukończeniu Gospodarki przestrzennej można znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Robert, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.”