Geomonitoring Uniwersytet Łódzki

Geomonitoring – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Geomonitoring, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych. Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmosferze, hydrosferze i litosferze, a także w sferach pośrednich. Studenci uczą się gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu, a także poznają właściwości i procesy zachodzące w powyższych sferach.

Studia na kierunku Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście realizowanych przedmiotów znajdują się, między innymi: hydrologia kontynentalna, meteorologia dynamiczna, metody rekultywacji terenów zdegradowanych, monitoring i ochrona gleb, klimat miast, monitoring ekosystemów leśnych, gospodarka wodna Łodzi i regionu. Jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Po ukończeniu Geomonitoringu na UŁ można znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, państwowych instytutach badawczych, inspektoratach ochrony środowiska, laboratoriach i stacjach terenowych, firmach konsultingowych, międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Weronika, studentka Geomonitoringu mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo jest wiele kierunków, które studiować można tylko tutaj. Świadczy to o tym, że uczelnia stawia na innowacyjne kształcenie, a naukę traktuje jak najlepszą inwestycję.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • monitorowania i ochrony środowiska,
 • pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu,
 • planowania oraz prowadzenia badań laboratoryjnych i terenowych,
 • korzystania ze źródeł kartograficznych,
 • planowania i realizacji projektu badawczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geomonitoring:

Absolwent kierunku Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • państwowych instytutach badawczych (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej),
 • inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli,
 • organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • laboratoriach i stacjach terenowych,
 • firmach konsultingowych,
 • międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Priorytetowym przedmiotem, branym pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim jest geografia. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geomonitoring - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego