Geoinformacja Uniwersytet Łódzki

Geoinformacja – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „G” znajduje się Geoinformacja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Nauk Geograficznych, przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki. Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie jak najszerszej wiedzy z obszaru Systemów Informacji Geograficznej, metod ich tworzenia, zarządzania nimi, a także metod analiz przestrzennych, metod zarządzania danymi przestrzennymi, czy też zasad upowszechniania informacji geograficznej.

Studia na kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a w toku nauki studenci mierzą się z następującymi przedmiotami: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, ekofizjografia, cyfrowe przetwarzanie obrazów, bazy danych GIS, pozyskiwanie danych w terenie, geometria analityczna z topologią. A co po studiach? Absolwenci Geoinformacji na UŁ znajdą zatrudnienie w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna w sposób zaawansowany; na przykład: administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, ochronie środowiska, instytucjach związanych z tworzeniem i nadzorowaniem informatycznym systemów GIS.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Janek, student Geoinformacji mówi:

„Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która rozwija swoje programy i oferty edukacyjne tak, aby jak najlepiej dostosować je do warunków panujących na wymagającym rynku pracy i do warunków obowiązujących w danej branży.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geoinformację na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zastosowania Systemów Informacji Geograficznej,
 • kartografii,
 • analiz przestrzennych i modelowania w środowisku GIS,
 • metod, technik i narzędzi badawczych,
 • zasad tworzenia map w środowisku GIS,
 • pojęcia reprezentacji świata rzeczywistego za pośrednictwem modelu  wektorowego i rastrowego,
 • interpretowania zjawisk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych w ujęciu przestrzennym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geoinformacja:

Absolwent kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach geoinformatycznych,
 • administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią,
 • ochronie środowiska,
 • biurach planowania przestrzennego,
 • firmach geodezyjnych,
 • wojsku,
 • leśnictwie,
 • zarządzaniu kryzysowym,
 • instytucjach związanych z tworzeniem i nadzorowaniem informatycznym systemów GIS.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim są: geografia, matematyka, informatyka, fizyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geoinformacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego