Geoinformacja – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku geoinformacja na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geoinformacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna
  • kartografia
  • teledetekcja
  • topografia
  • podstawy geodezji
  • oprogramowanie użytkowe
  • matematyka
  • statystyka

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „G” znajduje się Geoinformacja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie jak najszerszej wiedzy z obszaru Systemów Informacji Geograficznej, metod ich tworzenia, zarządzania nimi, a także metod analiz przestrzennych, metod zarządzania danymi przestrzennymi, czy też zasad upowszechniania informacji geograficznej.

W toku nauki studenci mierzą się z następującymi przedmiotami: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, ekofizjografia, cyfrowe przetwarzanie obrazów, bazy danych GIS, pozyskiwanie danych w terenie, geometria analityczna z topologią. A co po studiach? Absolwenci Geoinformacji na UŁ znajdą zatrudnienie w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna w sposób zaawansowany; na przykład: administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, ochronie środowiska, instytucjach związanych z tworzeniem i nadzorowaniem informatycznym systemów GIS.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Janek, student Geoinformacji mówi:

„Uniwersytet Łódzki jest uczelnią, która rozwija swoje programy i oferty edukacyjne tak, aby jak najlepiej dostosować je do warunków panujących na wymagającym rynku pracy i do warunków obowiązujących w danej branży.”