Geografia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Geologia
  • Geomorfologia
  • Hydrologia i oceanografia
  • Meteorologia i klimatologia
  • Astronomiczne podstawy geografii
  • Kartografia i topografia
  • Fizyka i chemia Ziemi
  • Statystyka
  • Geografia osadnictwa
  • Planowanie przestrzenne

 

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na 111 kierunkach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci znajdą także jeden z najdłużej istniejących kierunków na uczelni, czyli Geografię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geografia na Uniwersytecie Łódzkim to także wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji, formułowania opinii oraz prezentacji uzyskanych wyników prac badawczych.

Bogaty program nauczania na kierunku Geografia zawiera następujące przedmioty: geologia środowiskowa, metody badań gleb i gruntów, metody analiz środowiska wodnego, kartografia i topografia, geografia polityczna, planowanie przestrzenne, geografia historyczna, geneza i morfologia miast europejskich, zasoby środowiska i strategia rozwoju regionalnego, meteorologia synoptyczna. A co po studiach? Absolwenci Geografii na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowych i badawczych, laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach komunalnych, firmach konsultingowych, międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Maciek, student Geografii mówi:

„Wszystkim miłośnikom geografii polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.”