Genetyka Uniwersytet Łódzki

Genetyka – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to uczelnia, oferująca studentom kształcenie, miedzy innymi, z zakresu nauk biologicznych. Przykładem jest kierunek Genetyka, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat cytogenetyki i genetyki molekularnej człowieka, a także struktur i funkcji kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Studenci poznają tajniki identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

Studia na kierunku Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się następujące przedmioty: genom człowieka, cytogenetyka człowieka, genomika i proteomika, inżynieria genetyczna, filogenetyka i ekologia molekularna, genetyka kliniczna, biologia molekularna nowotworów. Z solidnym bagażem wiedzy, absolwenci Genetyki znajdą zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej.

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Klara, studentka Genetyki mówi:

„Podejmowanie przeze mnie decyzji związanej z wyborem uczelni nie trwało zbyt długo. Podczas przeglądania oferty kształcenia na UŁ natknęłam się na kierunek Genetyka i wtedy, po prostu, wiedziałam, że to jest kierunek dla mnie. Nie zawiodłam się, a nawet serdecznie polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Genetykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • inżynierii genetycznej,
  • naprawy DNA,
  • genetyki ewolucyjnej,
  • biologii molekularnej nowotworów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Genetyka:

Absolwent kierunku Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

  • placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
  • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
  • laboratoriach medycyny sądowej,
  • szpitalach i poradniach,
  • placówkach diagnostycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Kandydaci na kierunek Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani są na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Genetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego