Fizyka Uniwersytet Łódzki

Fizyka – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Fizyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

Studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Fizyka, Nanotechnologia, Fizyka medyczna, Astrofizyka, Nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki.

Specjalność Fizyka zakłada przekazanie wiedzy z zakresu fizyki współczesnej oraz nabycie umiejętności korzystania z podstawowych pojęć, koncepcji oraz modeli fizyki klasycznej i kwantowej. To także wiedza matematyczna oraz umiejętność stosowania metod matematycznych właściwych dla fizyki, jak również dla innych dziedzin o charakterze przyrodniczym lub technicznym.

Specjalność Nanotechnologia to poznanie wytwarzania i stosowania materiałów, struktur i urządzeń  o nanometrowych wymiarach. Studenci nabywają umiejętności pracy z aparaturą dedykowaną do pracy w skali nanometrowej, projektowania prostych urządzeń elektronicznych i stosowania narzędzi do ich testowania i uruchamiania.

Specjalność Fizyka medyczna polega na zdobyciu wiedzy z obszaru metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii. Studenci zaznajamiają się z działaniem specjalistycznego sprzętu medycznego, na przykład: tomografem komputerowym, akceleratorem terapeutycznym, czy aparatem rentgenowskim.

Specjalność Astrofizyka to poznanie astronomii klasycznej, oraz współczesnych aspektów astrofizyki. Studenci poznają podstawy programowania, metod numerycznych i metod statystyki matematycznej stosując je w modelowaniu zjawisk astrofizycznych we wszechświecie.

Specjalność Nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki to przygotowanie do popularyzowania nauki i pracy w centrach popularyzacji nauki i techniki oraz w szeroko rozumianej edukacji nieformalnej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Fizyka? Na przykład: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka, akustyka, analiza danych, metoda drugiego kwantowania, teoria cząstek elementarnych, kwantowa teoria ciała stałego, fizyka promieni kosmicznych. A co po studiach? Absolwenci Fizyki na UŁ znajdą zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych, urzędach miar, obserwatoriach astronomicznych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii, jednostkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Hubert, student Fizyki mówi:

„Jeśli Fizyka to całe twoje życie, świetnie odnajdziesz się zgłębiając ją na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • zależności termodynamicznych,
 • planowania eksperymentów fizycznych,
 • fizyki teoretycznej,
 • fizyki fazy skondensowanej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • obserwatoriach astronomicznych,
 • urzędach miar,
 • jednostkach ochrony zdrowia,
 • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
 • firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego,
 • szkolnictwie,
 • firmach branży IT.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim są: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia. Ponadto, warto zadbać o dobrą ocenę z języka obcego. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego