Fizyka – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy fizyki
 • laboratorium fizyczne
 • analiza matematyczna
 • algebra
 • metody numeryczne
 • podstawy programowania
 • mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • termodynamika
 • fizyka statystyczna
 • podstawy fizyki kwantowej
 • elektrodynamika
 • astronomia

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Fizyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki, opartej na mocnych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci nabywają umiejętności pracy eksperymentalnej, analizy danych, jak również stosowania różnorodnych metod komputerowych oraz technik obliczeniowych. Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim to wiedza pozwalająca na definiowanie i rozwiązywanie problemów fizycznych, zarówno rutynowych jak i niestandardowych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na kierunku Fizyka? Na przykład: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka, akustyka, analiza danych, metoda drugiego kwantowania, teoria cząstek elementarnych, kwantowa teoria ciała stałego, fizyka promieni kosmicznych. A co po studiach? Absolwenci Fizyki na UŁ znajdą zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych, urzędach miar, obserwatoriach astronomicznych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii, jednostkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących kontrolę jakości sprzętu medycznego.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Hubert, student Fizyki mówi:

„Jeśli Fizyka to całe twoje życie, świetnie odnajdziesz się zgłębiając ją na Uniwersytecie Łódzkim.”