Finanse i biznes międzynarodowy – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i biznes międzynarodowy znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe rynki finansowe
 • Korporacje transnarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Strategie i modele biznesowe
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Marketing międzynarodowy
 • Handel międzynarodowy

 

Uniwersytet Łódzki zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Pośród 111 kierunków kształcenia, można znaleźć Finanse i biznes międzynarodowy, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kierunku jest wykształcenie specjalistów rynku finansowego i biznesu międzynarodowego, posiadających szeroką wiedzę na temat działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych, oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych.

Finanse i biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Łódzkim to długa lista przedmiotów do zaliczenia. Znajdziemy na niej takie zagadnienia jak: podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych, matematyka finansowa, prawo finansowe, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie ryzykiem finansowym, podstawy analizy finansowej, marketing instytucji i usług finansowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, instytucjach infrastruktury organizacyjnej rynku finansowego, korporacjach transnarodowych, instytucjach administracji centralnej, banku centralnym, ministerstwach, firmach doradczych, instytutach naukowo- badawczych.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Maciek, student Finansów i biznesu międzynarodowego mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.”