Finanse i inwestycje Uniwersytet Łódzki

Finanse i inwestycje – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Finanse i inwestycje, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Istotą kształcenia jest nabycie umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz inwestycji kapitałowych. Studenci poznają rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy bankowe, czy systemy ubezpieczeniowe.

Studia na kierunku Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a na liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: wprowadzenie do działalności biznesowej, podstawy finansów i podstawy rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa, finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich, finanse firm rodzinnych, przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy, narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości, bankowość. Absolwenci Finansów i inwestycji na UŁ znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich. A w jakiej roli? Na przykład: analityka giełdowego, analityka kredytowego, pośrednika finansowego, czy maklera papierów wartościowych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Mariusz, studentów Finansów i inwestycji mówi:

„Muszę przyznać, że studia na Uniwersytecie Łódzkim otworzyły mi oczy i w ich trakcie zrozumiałem jak długa droga przede mną, by osiągnąć zawodowy sukces. Ale wpłynęło to na mnie motywująco. Finanse i inwestycje to ciekawy kierunek, między innymi przez prowadzone zajęcia. Moimi ulubionymi są symulacje biznesowe, dzięki którym zdobywam wiedzę i doświadczenie w środowisku wolnym od ryzyka.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • aspektów finansowych funkcjonowania organizacji,
 • metod i narzędzi odpowiednich dla finansów przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju,
 • planowania, realizowania i oceny projektów inwestycyjnych,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • interpretowania zjawisk gospodarczych,
 • analizowania relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorstwami,
 • podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i inwestycje:

Absolwent kierunku Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w funduszach inwestycyjnych,
 • w domach maklerskich,
 • jako analityk giełdowy,
 • jako analityk kredytowy,
 • jako projektant pakietów usług finansowych,
 • jako analityk finansowy,
 • jako broker reasekuracyjny,
 • jako pośrednik finansowy,
 • jako makler papierów wartościowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem, który brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim jest: język obcy nowożytny. W gronie przedmiotów dodatkowych znajdują się: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i inwestycje - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego