Finanse i inwestycje – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i inwestycje znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • Wprowadzenie do działalności biznesowej
  • Podstawy finansów
  • Podstawy rachunkowości
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich
  • Przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy
  • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
  • Bankowość

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Finanse i inwestycje, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

Istotą kształcenia jest nabycie umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz inwestycji kapitałowych. Studenci poznają rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy bankowe, czy systemy ubezpieczeniowe.

Absolwenci Finansów i inwestycji na UŁ znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich. A w jakiej roli? Na przykład: analityka giełdowego, analityka kredytowego, pośrednika finansowego, czy maklera papierów wartościowych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Mariusz, studentów Finansów i inwestycji mówi:

„Muszę przyznać, że studia na Uniwersytecie Łódzkim otworzyły mi oczy i w ich trakcie zrozumiałem jak długa droga przede mną, by osiągnąć zawodowy sukces. Ale wpłynęło to na mnie motywująco. Finanse i inwestycje to ciekawy kierunek, między innymi przez prowadzone zajęcia. Moimi ulubionymi są symulacje biznesowe, dzięki którym zdobywam wiedzę i doświadczenie w środowisku wolnym od ryzyka.”