Filozofia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Analityczna filozofia współczesna
 • Nieanalityczna filozofia współczesna
 • Podstawy logiki
 • Spory, dyskusje i interpretacje w filozofii
 • Wstęp do etyki
 • Wstęp do estetyki
 • Wstęp do ontologii
 • Metodyka pisania tekstów filozoficznych
 • Metodyka wypowiedzi ustnych
 • Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący ośrodek kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Filozofia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Co równie istotne, zajęcia stwarzają podstawę do poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności.

A co po studiach? Absolwenci Filozofii na UŁ mogą podjąć pracę w instytucjach akademickich, albo taką, która nie wymaga określonych studiów zawodowych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Igor, student Filozofii mówi:

„Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim to odpowiedź na wyzwania kulturowe, polityczne i techniczne współczesności. Umiejętności, które zdobywam na tym kierunku będę mógł wykorzystać w dyplomacji, biznesie, a nawet polityce. To szeroka dziedzina, która wciągnie każdego.”