Filozofia Uniwersytet Łódzki

Filozofia – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to znaczący ośrodek kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Filozofia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filozoficzno- Historycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Co równie istotne, zajęcia stwarzają podstawę do poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności.

Studia na kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim nie dzielą się na specjalności, a program nauczania zawiera następujące przedmioty: historia filozofii, logika, epistemologia, współczesna filozofia analityczna, współczesna filozofia nieanalityczna, interpretacje w filozofii, metodyka pisania tekstów filozoficznych. A co po studiach? Absolwenci Filozofii na UŁ mogą podjąć pracę w instytucjach akademickich, albo taką, która nie wymaga określonych studiów zawodowych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Igor, student Filozofii mówi:

„Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim to odpowiedź na wyzwania kulturowe, polityczne i techniczne współczesności. Umiejętności, które zdobywam na tym kierunku będę mógł wykorzystać w dyplomacji, biznesie, a nawet polityce. To szeroka dziedzina, która wciągnie każdego.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filozofię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
  • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli,
  • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
  • interpretowania zachowań jednostkowych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie:

  • w pracy badawczej,
  • w instytucjach akademickich,
  • w innych instytucjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, branymi pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunek Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim są: język polski, a także język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Filozofia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego